Digital kveldsundervisning

Digital kveldsundervisning på Teams to kvelder i uken på nivå B1, B2 og B2-c . Kurset på B2-c nivå er for deg som skal ta norskprøve B2 på slutten av semesteret.

Digitale kveldskurs

Kurs
B1 / B2
Start
23. august 2022
Slutt
15. desember 2022
Antall timer
6 t per uke/ ca 99 totalt
Pris
9 600,-
Undervisningstid
Tirsdag/torsdag på Teams kl. 17.00–19.30.
........................
........................
Kurs
B2c - Mot norskprøve
Start
23. august 2022
Slutt
1. desember 2022
Antall timer
6 t per uke/ ca 84 totalt
Pris
7 700,-
Undervisningstid
Tirsdag/torsdag på Teams kl. 17.00-19.30

Digitalt kveldskurs med undervisning med lærer og samtaler med andre studenter på Teams er perfekt for deg som er opptatt på dagtid. Sett av to kvelder i uken og få norskundervisningen hjem der du bor. I tillegg bør du regne med å jobbe med oppgaver selv.

Kursene tilbyr følgende:

  • Tilgang til et virtuelt klasserom via Teams
  • Norsklærer som underviser og gir deg og de andre deltakerne arbeidsoppgaver, retter innleveringer og forbereder deg til norskprøve B1.
  • Digital tilgang til lærebok (God i norsk 2) og øvingsressurser
  • Leseoppgaver
  • Lytteoppgaver
  • Skriveoppgaver
  • Uttaletrening
  • Samtaletrening

Inntakskriterier:

Avhengig av kursønske. Du må ha egen PC eller nettbrett og ha grunnleggende digitale kunnskaper.

Påmelding: Digitalt norskkurs kveld

 

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.