patrick-tomasso-1555134-unsplash-jpg

Lær norsk i klasserommet og få norsk- og arbeidstrening i en bedrift.

Dagkurs

Nivå
Arbeider mot norskprøve A2-nivå ved semesterslutt.
Inntakskriterier
Slutten av A1 til slutten av A2
Antall timer
14 t per uke – ca. 280 t totalt
Start - slutt
5. januar 2021 – 18. juni 2021
Pris
26 000,- Beløpet deles opp i fire avdrag
Nettbrett
Leie av nettbrett og digitale ressurser er inkludert i prisen.

Norskkurs med praksis er norskkurs for deg som ønsker å bli bedre i norsk og samtidig få språk- og arbeidstrening i en bedrift. Norskkurs med praksis tilbys på fire språknivå;

  • slutten av A1
  • starten av A2,
  • slutten av A2 og
  • starten av B1

Norskkurs med praksis vil kunne gi deg et større nettverk i Norge og en verdifull attest fra en norsk arbeidsgiver.

Målet er å bestå norskprøve A2 og jobbe mot Norskprøve B1, avhengig av dine norskferdigheter.

Du får undervisning i arbeidslivskunnskap, norsk og digitale ferdigheter:

  • kunnskap om og erfaring fra norsk arbeidsliv
  • undervisning i norsk på A2-B1 nivå både på skolen og i praksis
  • praksis i en bedrift som gir mulighet for referanse og attest

Aktiv norsk (tilpasset språkopplæring, inkludert kurs 215)

A1-B1

Aktiv norsk er et tilrettelagt kurs for deltakere med behov for en praktisk tilnærming til språkopplæring. Kurset er lagt opp til at det alltid er to pedagoger tilstede i undervisningen. Kurset tilpasser språkopplæringen gjennom aktivitet og arbeidstrening;

  • Livsmestring og samfunnsdeltakelse, f.eks. nettverksbygging, mestre livet i Norge, samarbeid skole/barnehage (oppfølging f.eks. i forbindelse med foreldremøter).
  • Praktisk opplæring gjennom to fagfelt; Matfag og renhold.
  • Vi tar i bruk musikk, drama og fysisk aktivitet som yoga og avspenning.

Det er mulig å fortsette på kurset ut over ett semester.

Kurset har som mål at deltakerne, som har mulighet for det, kommer i et arbeidsforhold (deltid/heltid) eller annen meningsfylt samfunnsdeltakelse.

Påmelding til

Aktiv norsk går via avdelingsleder for Norsk 1 med praksis og Spesialpedagogisk avdeling - Laila Viktorsson på e-post

laila.viktorsson@baerum.kommune.no.

Voksenopplæringssenteret

Kontakt

Kontaktinformasjon

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika