Norskkurs for akademikere

Har du akademisk bakgrunn og ønsker intensiv norskopplæring med rask progresjon?

Norskkurs for akademikere dagkurs

Nivå
A1 - A2
Inntakskriterier
Høyere utdanning, skolelært engelsk og kort botid i Norge.
Antall timer
16 timer i uken, 304 timer totalt.
Start - slutt
6. januar 2020 – 23. juni 2020.
Pris
NOK 23 458. Beløpet deles opp i fire avdrag.
Nettbrett
Skolen låner ut nettbrett.

Dette kurset har rask progresjon og krever stor egeninnsats. Det er tilpasset deg som har høyere utdanning fra tidligere.

Kurset vil gi deg fullverdige språkkunnskaper for å delta aktivt i norsk samfunns- og arbeidsliv. Målet med kurset er å oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale. Du har også mulighet til å gå videre til intensivt norskkurs for akademikere 2.

  • undervisning i norsk A1-A2
  • arbeidslivskunnskap
  • digitale ferdigheter

Norskkurs

Voksenopplæringssenteret

Kontakt

Voksenopplæringssenteret

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika