Mer grunnskole

Ungdom over 16 år kan få mer grunnskoleopplæring i kombinasjonsklassen på Rud videregående skole. Fagene som tilbys er minimum norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Det betyr at ikke alle fag er omfattet og at det ikke er nødvendig å følge ordinær fag- og timefordeling.

Kombinasjonsklassen er et tilbud om mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1.

Dette er et avvik fra dagens opplæringslov § 4A-1 første ledd.

Tilbudet gir rett til (ny) vurdering i fagene, og at nye karakterer føres på elevens grunnskolevitnemål.

Tilbudet bruker ikke av elevens rett til videregående opplæring.

Etter å ha gått i kombinasjonsklasse har elevene fortsatt rett til videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3-1.

Adresse: Per dags dato er dette tilbudet fysisk plassert på Rud videregående skole.

Ved spørsmål, ta kontakt med 

E-post: voks.grunnskolen@baerum.kommune.no

Våre tilbud

Voksenopplæringssenteret

Kontaktpersoner

Voksenopplæringssenteret

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50

Besøksadresse grunnskoleavdelingen:

Baker Østbys vei 14,
1351 Rud
Telefon: 67 50 98 61 / 67 50 67 50
E-post: voks.grunnskole@baerum.kommune.no

Besøksadresse kombinasjonsklassen:

Rud Videregående skole
Hauger skolevei 15
1309 Rud

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika