Grunnskole fra 22 år

Ved spørsmål om grunnskole: Ring skolerådgiver 67 50 67 50 på fredager kl.14.00-15.00.

Grunnskoletest våren 2022.

Her vil dato for neste grunnskoletest bli lagt ut.

Hvem har rett til grunnskole fra 22 år?

Grunnskole er for deg som er 22 år eller eldre, og som ikke har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende.

Saksgang: Opptak til grunnskole fra 22 år

Skolen har to kartleggingstester per skoleår før opptak på grunnskolen. Er du allerede deltaker i Voksenopplæringen, må du, FØR du fyller ut påmeldingsskjemaet for test til grunnskolen, snakke med din rådgiver, lærer og studieveileder. Ditt norsknivå og deres anbefaling vil være avgjørende for om du kan delta på testen.

 1.  Du må fylle ut påmeldingsskjema digitalt.
  1. Her må du fylle ut navn, adresse, elevnummer/ fødselsdato og mobilnummer.
  2. NB! Du må ha fullført plikten din på 600/ 300 timer norsk før påmelding.
 2. Når du er påmeldt til test, vil du få en sms en uke før testen om tid og sted for oppmøte.
 3. Etter testen må du møte til en obligatorisk veiledningssamtale med studieveileder. Dato for veiledningssamtalen får du på testdagen og på sms.
 4. I veiledningssamtalen får du informasjon om hvilket klassenivå faglærere anbefaler. Det kan for eksempel være 1.- 4. klasse = GV4.
 5. Du blir anbefalt enten GV4 (1.-4. klasse) eller GV5 (5.-8. klasse). Hvis nivå på testen er GV4 (1.-4.klasse), kan faglærere anbefale mer norskopplæring før oppstart på grunnskolen.
 6. Hvis rådgiver og lærer anbefaler oppstart, må du fylle ut et søknadsskjema for grunnskolen sammen med studieveileder. Ny søknad må fylles ut hvert skoleår!
 7. Du får informasjon om hvor du skal møte og når du skal starte på grunnskolen. Du må gi beskjed til skolen før skolestart om du ikke vil ta imot skoleplassen. 

Det er viktig at du har med legitimasjon til prøven.

Viktig informasjon om neste grunnskoletest:

Her vil det etter hvert bli lagt ut påmeldingsskjema til neste grunnskoletest.

Her finner du mer informasjon om grunnskole for voksne fra 22 år (pdf)

Våre tilbud

Voksenopplæringssenteret

Kontaktpersoner

Voksenopplæringssenteret

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50

Besøksadresse grunnskoleavdelingen:

Baker Østbys vei 14,
1351 Rud
Telefon: 67 50 98 61 / 67 50 67 50
E-post: voks.grunnskole@baerum.kommune.no

Besøksadresse kombinasjonsklassen:

Rud Videregående skole
Hauger skolevei 15
1309 Rud

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika