Grunnskole 16-21 år

Grunnskole mellom 16 og 21 år er for deg som ikke har fullført norsk grunnskole og for deg som ikke har grunnskoleutdanning på minst 9 år fra et annet land.

Opplæringen består av følgende fag; samfunnsfag, matematikk, engelsk, norsk og naturfag.

Det tar fra ett til tre år før du tar eksamen. Etter fullført opplæring får du vitnemål for gjennomført grunnskole.

Norsk grunnskoleeksamen for voksne gir grunnlag for inntak til videregående opplæring.

Her finner du søknadsskjema til grunnskole 16-21 år (pdf).

Er du usikker på om du har rett til grunnskole for voksne?

 Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i opplæringsloven § 4-A1.  Det er et vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søker har lovlig opphold i 
 landet. Du må ha bostedsadresse i Bærum kommune.

 

Informasjon til elever på grunnskolen 16 - 21 år

Våre tilbud

Voksenopplæringssenteret