1. FORELDREUNDERSØKELSE
  Tas 2. hvert år. Ny nå i november.

Brukerundersøkelse SFO

(Skala 1-6 på alle spørsmål)

 Omsorg, trivsel og trygghet

 • Mitt barn trives på SFO
 • Jeg er trygg på at mitt barn er godt ivaretatt i SFO-tiden
 • Alle voksne på SFO hilser på meg og mitt barn på en hyggelig måte
 • De voksne på SFO er tydelige rollemodeller
 • Mitt barn får positiv oppmerksomhet fra de voksne
 • Mitt barn kjenner reglene på SFO og vet hva som skjer hvis de brytes
 • Mitt barn har noen å være sammen med på SFO
 • De voksne på SFO hjelper barna til å løse konflikter
 • Mitt barn kan velge mellom ulike aktiviteter på SFO
 • SFO-tilbudet er tilpasset barnet mitt
 • Jeg tilbakemelding når barnet mitt har gjort noe som er bra
 • Jeg får god informasjon om det som foregår på SFO
 • Hvis jeg tar opp et problem, gjør SFO-personalet noe med det

Lek

 • SFO legger til rette for allsidig lek
 • Mitt barn trives med lekemulighetene som tilbys i SFO-tiden
 • SFO bidrar til at mitt barn har noen å leke med og er aktive i ulike lekeaktiviteter

 Kultur

 • Mitt barn får et allsidig tilbud om kulturaktiviteter i SFO.
 • Mitt barn trives med kulturaktivitetene som tilbys i SFO-tiden
 • SFO bidrar til at mitt barn blir kjent med lokalhistorie, kulturlandskap i nærmiljøet og andre kulturer

 Fysisk aktivitet

 • SFO tilrettelegger for allsidige fysiske aktiviteter inne og ute
 • Mitt barn trives med de fysiske aktivitetene som tilbys i SFO-tiden
 • SFO bidrar til at mitt barn blir kjent med mulighetene for friluftsliv i nærområdet

Jeg er fornøyd med kvaliteten på SFO-tilbudet.

Hvis du svarer 4 eller mindre, spesifiser hva som kan bli bedre