Vielser i rådhuset

Det er anledning til å bli viet i rådhuset i Sandvika på fredager.

Alle henvendelser angående vielser skal rettes til:
Asker og Bærum tingrett
Malmskriverveien 2, 1337 SANDVIKA
tlf: 67 57 65 00