Sjøholmen kulturminnet Sjøholmen fra sjøsiden Sjøholmen skulptur over vann Sjøholmen Sjøholmen orginalt bygg

Sjøholmen er nå tilpasset ny bruk. Den gamle prakteiendommen fra 1898 har gjennomgått en oppgradering og er satt i stand for å bli en av Sandvikas viktigste kulturarenaer.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Rehabilitering
Tiltak
Kulturbygg
Prosjektfase
Ferdigstilt
Byggestart
3. kvartal 2017
Innflytning
3. kvartal 2018
BTA
ca. 1 760m2
Kostnadsramme
58mill.
Kontrahert entreprenør
ATE AS
Miljøtiltak
Varmepumpe

Bygningens bruksområde er endret fra undervisningsformål til kulturhus for barn, med egen kafe og butikk.

Målet med oppgraderingen og vedlikeholdet har vært å sette prakteiendommen Sjøholmen i stand slik at bygningen skal fremstå attraktiv og tilgjengelig for innbyggere, samt å sørge for nødvendig tilpasning til konseptet «Lykkeholmen» som skal bidra til aktivitet og opplevelser. Prosjektet innebærer at vedlikeholdsetterslepet på Sjøholmen blir tatt igjen, og at hovedbygningen har fått en helhetlig oppgradering både innvendig og utvendig.

Av vernehensyn har bygningsdeler som blant annet utvendig kledning, vinduer og ytterdører blitt vedlikeholdt og restaurert i stedet for utskiftet. Dette for å ta vare på de historiske kvalitetene. 

Her kan du lese mer om hva som skjer på Sjøholmen

Ferdigstillelse

  1. N/A Konsept
  2. 2. kvartal 2016 Planlegging
  3. 4. kvartal 2017 Gjennomføring
  4. 3. kvartal 2018 Ferdigstilt
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Eiendomsprosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner