Saubakken 19

Nøkkeldata

Type prosjekt
Rehabilitering
Tiltak
Omsorgsboliger
Prosjektfase
Gjennomføring
Byggestart
1. kvartal 2018
Innflytning
1. kvartal 2019
BTA
ca. 1 100m2
Kostnadsramme
30,6mill.
Kontrahert entreprenør
OBAS Øst AS
Miljøtiltak
Passivhus – standard

Løkka bo- og behandlingssenter har blitt rehabilitert og omgjort til ti fine nye leiligheter for mennesker med utviklingshemming. Hver leilighet har utgang til egen terrasse, og er tilknyttet fellesareal og personalfasiliteter.

Ferdigstillelse

  1. N/A Konsept
  2. 3. kvartal 2016 Planlegging
  3. 4. kvartal 2017 Gjennomføring
  4. 4. kvartal 2018 Ferdigstilt
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Relevante prosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner