Nadderud idrettspark

Kommuneplanen som ble sluttbehandlet i april 2018, har krav om felles planlegging for hele Nadderud idrettspark mellom Haukeveien og Gml. Ringeriksvei. Det betyr at det skal lages et planprogram som fastsetter et plangrep for helheten.

Regulering av Nadderud idrettspark

Planprogrammet for Nadderud idrettspark - ny stadion - ble behandlet i planutvalget 20. juni 2019.

Her kan du se dokumentene for Nadderud idrettspark

Planprogrammets føringer ligger til grunn for pågående detaljreguleringsarbeid. Planforslag ble fremmet for 1. gangs behandling i planutvalget 25. juli 2020.

Saken finner du her

Planutvalget vedtok å sende ut to av tre alternative reguleringsplaner på høring og offentlig ettersyn.  Hovedtrekkene i planene er:

  • Idrettsparken skal utvikles som et stort, grønt, parkmessig område med ulike idrettsanlegg og områder for egenorganisert aktivitet.
  • Nytt stadion for toppfotball i Bærum, med eller uten næringsarealer.
  • To kunstgressbaner.
  • Ny skate- og aktivitetspark sentralt i idrettsparken.
  • Rismarka som område for egenorganisert aktivitet.

I tillegg til dette skal planene ivareta sikker flomvei gjennom idrettsparken, samt sikre og forsterke turveier gjennom planområdet.

Endelig detaljreguleringsplan forventes vinteren 2020/2021.

Relaterte prosjekter og se alle eiendomsprosjektene

Bærum kommune Eiendom