Elgfaret 80-82  skissebilde Elgfaret 80-82

Bærum kommune skal bygge 12 nye flotte omsorgsboliger, med tilhørende personalfasiliteter og fellesareal, på Østerås. Prosjektet skal være et FutureBuilt-prosjekt og er en del av kommunens Klimastrategi 2030.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Nybygg
Tiltak
Omsorgsboliger for utviklingshemmede.
Prosjektfase
Gjennomføring
Byggestart
4. kvartal 2019
Innflytting
1. kvartal 2021
Bruttoareal
1 300 m2
Kostnadsramme
71,5 mill
Kontrahert entreprenør
Ikke vedtatt
Miljøtiltak
BREEAM Excellent

Omsorgsboligene har flere forbildeegenskaper som skal bidra til å teste ut klimavennlige og fremtidsrettede løsninger. Materialene i bygget skal ha lavt karbontrykk, og det skal benyttes massivtre som hovedmateriale. Bygget skal benytte velferdsteknologi tilpasset brukerne, som forenkler hverdagen med fjernstyring og automatisering av utstyr og anlegg.

Bygget skal planlegges ved å benytte BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) slik at informasjon om bygget blir samlet digitalt på ett sted. Teknologi og informasjon skal bidra til at brukerne blir deltakere i prosjektet.

Prosjektet skal BREEAM-sertifiseres for klassifisering Excellent med sertifisering etter «Design- og prosjekteringsfase» og «Etter oppføring» iht. BREEAM-NOR manual 2016. Prosjektet har fått tildelt midler fra Miljødirektoratet for klimasatsning i kommunen.

Ferdigstillelse

  1. 3. kvartal 2019 Byggestart
  2. 3. eller 4. kvartal 2020 Innflytting
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Andre prosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner