Christian Falkenaas

En ekstra samfunnsmessig dimensjon. Det er det som holder Christian i kommunen, flerfoldige år lengre enn han selv hadde planlagt.

Christian Falkenaas

Alder
43 år
Stilling
Enhetssjef
Utdannelse
BI Norges Varehandelshøyskole

Det beste fra to verdener

Det Christian verdsetter er at kommunen må jobbe på samme måte som i det private, med det samme fokuset på kontrakter, planer, frister og økonomi. I tillegg har man et fokus på å skape gode bygg og gode områder for kommunens innbyggere. Legg til en investeringsportefølje på 7 milliarder de neste fem årene og et svært godt og bredt fagmiljø, så forstår du kanskje hvorfor Christian har vært en svært tilfreds medarbeider i kommunen siden han begynte som prosjektleder i 2009.

Som leder er Christian opptatt av åpenhet og at alle skal bli med, noe som også krever en tydelighet på hvilken vei kommunen skal. Fremtiden vil kreve mer, med investeringsrammer som øker. Et slikt volum krever økt effektivitet, en mer strømlinjeformet organisasjon og en evne til å utfordre seg selv. Ikke rart Christian synes det er spennende dager som ligger foran oss.

Møt dine fremtidige kollegaer