Høgskolestudier

OsloMet - storbyuniversitetet

Studietilbud fra OsloMet på Kunnskapssenteret midt i Sandvika. Nå tilbys profesjonsutdanninger i sykepleie, vernepleie og barnehagelærer, samt noen videreutdanninger.

Nærmere 500 studenter kommer til å ta utdanningen i Sandvika dette studieåret. For studentene betyr dette at miljøet blir lite nok til at de blir godt kjent, og samtidig stort nok til å bli variert.

Moderne lokaler og nytt teknisk utstyr i Kunnskapssenteret gir universitetet en mulighet til å prøve ut nye læringsformer. Samlokalisering med de andre partnerne i Kunnskapssenteret gir en ny og spennende læringsarena som kan berike studiene.

Utdanningene som tilbys har lange tradisjoner og gode lærerkrefter fra universitetet. Etter fullført bachelorgrad er det mulig å ta videreutdanning eller en mastergrad som påbygning. Kvaliteten på studiet og kvalifiseringen vil være den samme som ved tilsvarende utdanninger ved studiestedene Pilestredet og Kjeller.

Det blir en egen bibliotekstjeneste for studentene i Kunnskapssenteret. I Pilestredet og på Kjeller vil studentene fra Sandvika ha tilgang til andre fasiliteter og større studentgrupper, både ved besøk og gjennom de digitale tjenestene de får tilgang til.

Kommunen tilbyr studentboliger til dem som trenger det, men mange av studentene vil antakelig være bosatt i Bærum allerede. Studentene får fordelen av å ha praksis i en kommunal etat, og de som er ferdig utdannet har gode muligheter til å få en jobb i kommunen.

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

HSN tilby grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (GLU 1-7). Det er fast studiedag onsdager. Det er ikke studiedager i de ukene studentene har praksis.