Har du meldt deg på via e-post før 10. mai ber vi deg sende påmeldingen på nytt. E-postadressen for påmelding er nå korrekt.

Leverandører til hjemmetjenester inviteres til workshops for å bidra med løsninger til hvordan vi kan øke brukernes selvbestemmelse, og med det redusere deres sårbarhet.

Illustrasjon av firkanter

I Bærum kommune foregår det et innovativt arbeid i hjemmebaserte tjenester. Arbeidet ses blant annet i sammenheng med å sikre bærekraftig tjenesteutvikling med høyde for forventet befolkningsvekst, i tillegg til å sette fokus på opplevd grad av selvbestemmelse. Dagens brukere og pårørende, samt medarbeidere i tjenesten, har gitt oss innsikt i behov og problemstillinger. 

Problemstillingen det jobbes med nå er: «Hvordan kan vi øke brukernes selvbestemmelse, og med det redusere deres sårbarhet?»

Invitasjon til workshops

I mai vil Innovasjonsenheten i Bærum kommune gjennomføre workshops. Disse workshopene vil være bredt sammensatt av ulike aktører, som innbyggere, brukere, pårørende, med flere. Her ønsker vi leverandørene med i dialogen. Du inviteres til å bidra med ideer til løsninger i samspill med de øvrige deltakerne. Det gjøres oppmerksom på at vi er i løsningsfase der ideer skal generes og deltakelse medfører ikke bindinger til hverken bestillinger eller leveranser og er ikke en del av en kommersiell dialog.

Dersom du ønsker å delta, ta kontakt med oss på innovasjon@baerum.kommune.no

Skriv hvilken bransje du er fra - leverandør av hjemmetjenester, velferdsteknologi, logistikk/komplekse materialflyt løsninger.

Vi gjennomfører workshops i Kommunegården i Sandvika på følgende datoer og tider (oppgi hvilke datoer/tid du ønsker å delta i e-post til oss):

  • Tirsdag 16. mai kl. 09.00–12.00
  • Tirsdag 23. mai kl. 12.00–15.00
  • Onsdag 31. mai kl. 17.00–20.00

Workshopene vil være bredt sammensatt av forskjellige aktører. Det er begrenset antall plasser per workshop, så vi tar kontakt per e-post om aktuell dato for deg.

Bærum kommune ønsker på denne måten å gi leverandører av tilsvarende tjenester, velferdsteknologi og logistikkløsninger muligheten til å komme tettere på de utfordringene vi opplever. Gjennom denne typen dialogaktiviteter ønsker vi å bli utfordret til å tenke nytt rundt hvilke løsningsalternativer som finnes. Innsikten fra workshopene kan vi bruke aktivt i potensielle framtidige anskaffelsesprosesser.