Stjæl med stil - Vikanda

Tjenestested: 

Arbeid og Aktivitet 

 Har dere samarbeidet med noen tjenestesteder? 

Oppvekst og barnehage og Oppvekst skole er ikke direkte involvert i prosjektet, men en målgruppe for sluttproduktet 

 Epostadresse: henning.krogsrud@baerum.kommune.no 

Navn på innovasjonen: 

Vikanda laftestokksett 

Kort beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av? 

Vikanda laftestokker er et kreativt byggesett beregnet for barnehage- og skolebarn. Laftestokkene innbyr til kreativt samspill og lek i grupper. Laftestokkene er utformet med en profil som gjør de gode og enkle å håndtere. Her er det barnas kreativitet som setter en stopper for hva som kan bygges. 

Bakgrunn- hva er utfordringen dere skal løse? 

Snekkerverkstedet til Bærum arbeidssenter fikk en forespørsel fra en barnehage om produksjon av uteleke og et eksisterende laftestokkbyggesett. Produktet på markedet var ikke spesielt godt egnet for barn. Dette tok verkstedet tak i og utviklet et nytt produkt som er langt enklere i bruk for barn. 

Hvor har dere stjålet innovasjonen fra? 

Snekkerverkstedet har redesignet et eksisterende produkt og tilpasset det til målgruppen barnehagebarn i alderen 4-7 år. 

Har dere stjålet hele eller deler av løsningen? 

Produkter er videreutviklet og forbedret til både å være en god produksjon for arbeidstakere i tilrettelagt arbeid og et godt sluttprodukt for barnehage og skolebarn. 

I hvilken grad har dere tilpasset løsningen til deres egen virksomhet? Kan dere gi en kort beskrivelse av evt tilpasninger? 

Produkter er spesielt godt tilpasset egen virksomhet da det består av en serieproduksjon, som gir gode arbeidsoppgaver for målgruppen i tilrettelagt arbeid. 

Verdi – i hvilken grad har innovasjonen skap verdi? (For ansatte/innbyggere/brukere) 

Produkter har skapt ikke bare et bedre produkt, som kan produseres lokalt i Bærum, men det skaper gode arbeidsoppgaver for målgruppen i tilrettelagt arbeid. Sist, men ikke minst så har det skapt et produkt som kan benyttes i barnehage og skole for kreativ lek og samspill mellom barn. Det er også tuftet på en norske tradisjonell byggemetode som alle kjenn

Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen, eller har andre allerede tatt den i bruk? 

Innovasjonen skal om kort tid gjøres tilgjengelig

Søknad om "Stjæl med stil"

Relevante sider