Mer åpent bibliotek

Tjenesteområde:

Plan miljø og kultur

Tjenestested:

Bærum bibliotek

Har dere samarbeidet med noen tjenestesteder?

  • Utvikling og Digitalisering
  • Anskaffelsesenheten
  • Eiendom

Epostadresse: trine.schoning@baerum.kommune.no

Hva er navnet på innovasjonen?

Meråpne bibliotek

Kort beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av?

Meråpne bibliotek er en kostnadseffektiv løsning som gir innbyggerne adgang til biblioteklokalene utenfor betjent åpningstid. Vi rakk å åpne for meråpent bibliotek på Bekkestua i februar 2020, like før nedstengningen som følge av Korona. Vi hadde også prøvedrift på Høvik sommeren 2020.

Målsettinger:

  • Utvidet bruk av bibliotekets lokaler
  • Fornøyde brukere

Kommentar til kostnadseffektivitet:

Dersom vi skulle tilbudt en tilsvarende utvidelse av åpningstider med personlig bemanning ville det utgjøre en merkostnad på rundt 8 MNOK.

Bakgrunn- hva er utfordringen dere skal løse?

Mange bibliotekbrukere ønsker å bruke bibliotekets lokaler og utlånstjenester utover betjent åpningstid.

Hvor har dere stjålet innovasjonen fra?

Flere norske kommuner har allerede innført meråpne bibliotek, bl.a. Deichmanske bibliotek i Oslo. Vi fikk ideen fra danske bibliotek som var først ute i Norden.

Har dere stjålet hele eller deler av løsningen?

Vi har stjålet ideen i sin helhet, men tilpasset den til lokale forhold i Bærum.

I hvilken grad har dere tilpasset løsningen til deres egen virksomhet? Kan dere gi en kort beskrivelse av eventuelle tilpasninger?

Det er bl.a. etablert en egen databehandleravtale som er tilpasset Bærum Kommunes regler for personvern.

Løsningen er tilpasset Bærums desentraliserte bibliotekstruktur med mange bibliotek.

Verdi – i hvilken grad har innovasjonen skap verdi? (For ansatte/innbyggere/brukere)

Meråpent bibliotek innebærer ubetjent åpningstid i tillegg til "vanlig", bemannet åpningstid. Det vil si at brukerne har tilgang til biblioteket før og etter ordinær åpningstid, også i helgene. Studenter kan bruke biblioteket som arbeidsplass til langt på kveld, barnefamilier kan bruke biblioteket på søndager osv.

I ubetjent åpningstid kan publikum låne og levere bøker og annet materiale på selvbetjeningsautomater, man har bruke biblioteket som en møteplass, tilgang til publikums-PCer, kaffeautomat, bøker, tidsskrifter osv.

Biblioteket kan nå målsetningen om å være "det tredje sted" store deler av døgnet - Ikke hjemme og ikke på jobb eller skole.

Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen, eller har andre allerede tatt den i bruk?

Pr i dag er løsningen klar for utrulling på fire av Bærums fem folkebibliotek: Bekkestua, Rykkinn, Eiksmarka og Høvik. Biblioteket i Sandvika ligger i et mer krevende bygg, og det krever derfor litt mer planlegging. På litt sikt vil vi også tilby meråpent bibliotek i Sandvika.

Planer for meråpent bibliotek vil også ligge til grunn når det skal etableres et bibliotek på Fornebu.

 

Søknad om "Stjæl med stil"

Innovasjonsprisene