Kengurupark i hagen

Tjenestested:  

Henvendelser - Bolig, Psykiatri og Rus. Avdeling: Vestre Hauger Bolig og Natthjem 

Har dere samarbeidet med noen tjenestesteder? 

Arba - for hjelp til å sette opp skilt for treningsøvelser.  

Epostadresseingunn.lambertsen@baerum.kommune.no 

Hva er navnet på innovasjonen? 

Kenguru park - i hagen 

Kort beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av? 

I hagen til Vestre Hauger har vi satt opp en Kenguru park (tufte park). Slike parker står flere steder på kommunal tomt som er tilgjengelig for alle. Da vår pasientgruppe opplever å ikke være velkommen i "det offentlige rom" - samt på treningssenter lagde vi treningsmuligheter i hagen. Kortreist terning!  

Bakgrunn- hva er utfordringen dere skal løse? 

På Vestre Hauger Bolig og natthjem forsøkte vi kreativt  finne løsninger for å bedre helsen til pasientene som bor her. Det er pasienter med ROP lidelser - der rus er hovedutfordringen.  Vår tanke var å finne en mulighet til økt fysisk aktivitet for denne pasientgruppen - samt økt samhandling mellom pasienter og ansatte.  Noe til felles glede - for relasjonsbygging. Vi ser at pasientgruppen er i behov av økt fysisk aktivitet. Imidlertid er ikke treningssenter åpne for denne gruppen - heller ikke offentlige plasser med treningsapparat. Når vi opplevde at flere pasienter virkelig ønsket økt fysisk aktivitet i form av styrketrening måtte vi tenke kreativt. Når ikke pasientene kan komme til trening - ja da måte vi la treningsmuligheten komme til dem.  

Hvor har dere stjålet innovasjonen fra? 

Tilsvarende parker finnes i kommunen - men bare på offentlige plasser. 

Har dere stjålet hele eller deler av løsningen? 

Deler av løsningen. Vi fikk leverandøren av Tufte parker til å tilpasse apparatene til vår hage - samt pasientenes behov.  

I hvilken grad har dere tilpasset løsningen til deres egen virksomhet? Kan dere gi en kort beskrivelse av evt tilpasninger? 

Det var viktig at apparatene kunne brukes av alle - uavhengig av fysisk og psykisk form (og uavhengig av inntak av rusmidler). Også at øvelsene kunne tilpasses. Og at den skulle være synlig for pasientene - være i hjertet av Vestre Hauger.  

Verdi – i hvilken grad har innovasjonen skap verdi? (For ansatte/innbyggere/brukere) 

Vi opplever en økt treningsglede blant pasienter - og ansatte. Det har blitt en sosial arena - og ett tilbud for en pasientgruppe som ikke får dette tilbudet i samfunnet ellers.  Godt eksempel på verdi; en pasient ble hentet av politiet. Før politiet fikk han med seg ønsket pasienten å vise hvor flik han var i trening parken. Det ble en god stemning - også mellom pasient og politi - når de kunne dele en felles positiv opplevelse før pågripelse.  

Ansatte rapporterer om en ufarlig arene man kan møtes på for gode samtaler - relasjonsbygging og mase latter. Her stiller både ansatte og pasienter på lik linje.  

For innbyggerne i Bærum vil det oppleves positivt at vi øker aktiviteten på stedet - for å holde beboerne hos oss.   

Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen, eller har andre allerede tatt den i bruk? 

Foreløpig ikke- Men vi ønsker å spre budskapet til andre tilsvarende boliger/institusjoner der "kortreist trening" vil kunne ha en positiv effekt.