Digitalt kurs

Tjenesteområde

Helse og sosial

Tjenestested:

Bærum helse og frisk liv/rask psykisk helsehjelp (RPH)

Har dere samarbeidet med noen tjenestesteder?

Nei

Epostadresse: tove.wangen@baerum.kommune.no

Hva er navnet på innovasjonen?

Digitalt introduksjons kurs i mental vital trening.

Kort beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av?

To av kollegaene Kjersti Grannes, og Tarjei Koren Flægstad i rask psykisk helsehjelp utarbeidet under pandemien ett digitalt introduksjons kurs i mental vital trening. "post korona" benytter rask psykisk helsehjelp det digitale kurset til klienten som ønsker seg dette tilbudet.

Bakgrunn- hva er utfordringen dere skal løse?

"Pre korona" holdt vi i rask psykisk helsehjelp kurset introduksjon mental vital trening fysisk for våre klienter i lokalene våre. Kurset "rullet" jevnlig gjennom året og krevde to kurs instruktører ved hver kurs runde. Kurset er en introduksjon til å arbeide med tema "depresjon, angst, stress og belastning. Det fysiske kurset går inn på hvert enkelt tema, det går over tre ganger, a to timer hver gang. Kurset tar for seg hvordan de ulike symptomer påvirker oss fysisk og mentalt, og hvordan vi gjennom kognitiv terapi kan hjelpe oss selv til å få det bedre. Da korona pandemien inntraff fikk vi ikke lenger samle klientene til kurs.

Hvor har dere stjålet innovasjonen fra?

Oppbygging av det fysiske introduksjonskurset i mental vital trening er hentet fra forløperen til vår tjeneste (SEMFO) det fysiske mental vital kurset er utarbeidet av psykologer i denne tjenesten. Psykologene har igjen hentet inspirasjon til kurset fra introduksjons kurs ved blant annet RPH Nordstrand i Oslo.

Har dere stjålet hele eller deler av løsningen?

Deler av løsningen

I hvilken grad har dere tilpasset løsningen til deres egen virksomhet? Kan dere gi en kort beskrivelse av evt tilpasninger?

Det digitale kurset var i utgangspunktet tenkt som en mulighet for å holde mental vitale introduksjons kurs selv om klienten ikke lenger kunne komme til fysisk kurs på grunn av korona pandemien. Vi ser nå "post korona" at flere klienter ønsker det digitale introduksjons kurset selv om mulighet for fysisk kurs er til stede. Vi samler opp kursdeltagere i puljer hver annen uke sender vi ut kurset på e-post sammen med en bruker manual og diverse hjelpeark. Vi tilbyr kontakt med kursleder over e-post og vi har en telefon kontakt med klienten tre uker etter utsendelse hvor vi henter tilbakemelding fra kurset, og eventuelt loser klienten videre i tjenesten hos oss.

Verdi – i hvilken grad har innovasjonen skap verdi? (For ansatte/innbyggere/brukere)

For oss i personal gruppen er den digitale løsningen av kurset at vi ikke er i behov av å fysisk være to kurs instruktører som holder kurset på gitt tidspunkt. Det frigir tid for personalet til andre oppgaver i avdelingen. Det frigir behov for kurslokaler. For klientene medfører dette at de kan se kursrekken når de ønsker dette selv, de er ikke i behov av å ta fri fra jobb, skole eller annet for å følge kurset, de trenger ikke å dra fysisk til ett kurssted. Klientene har mulighet til å se og høre kurset når det passer for de. Klientene kan bevege seg frem og tilbake i kurs rekken og arbeide (repetere) med kurset slik det passer hver enkelt av deltagerne.

Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen, eller har andre allerede tatt den i bruk?

Spredning: Plan videre for vår tjeneste er å arbeide med digital løsning for at klienter som ønsker det lettere skal komme i kontakt med rask psykisk helsehjelp. Vi får tilbakemelding på at mange ikke kommer gjennom i våre telefontider og tenker at vi kan øke vår tilgjengelighet gjennom å få til en digital løsning. Dette vil også frigi personal som sitter i telefontjenesten og på den måten kanskje være ett viktig bidrag inn til en mer hensiktsmessig bruk av personalet.

 

Søknad om "Stjæl med stil"

Innovasjonsprisene