Hver vinter når det begynner snø eller blir glatt får kommunen mange henvendelser fra innbyggerne. De har mange spørsmål om brøytemannskapet er ute, hvor de er, når kommer de til dem osv.

Søker:

Vei og trafikk, Tekniske tjenester

Navn på innovasjonen:

Brøyte- og feieweb

Kort beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av?

Hver vinter når det begynner snø eller blir glatt får kommunen mange henvendelser fra innbyggerne. De har mange spørsmål om brøytemannskapet er ute, hvor de er, når kommer de til dem osv. Til nå har svaret stort sett vært at alt mannskap er ute og at de kommer rundt til alle.

Mange ivrige skigåere har i flere år kunnet gå inn på nettet for å se hvor skiprepareringsmaskinene er, hvor er det de kjører opp løyper og hvor lenge siden er det de sist kjørte opp løypen

Den samme teknologien har vi nå tatt i bruk på brøytebilene. Publikum vil i vinter kunne følge med på når brøytingen starter, hvor bilene er og også se når de nærmer seg ditt bosted.

En må gå inn på en bestemt nettside hvor en får opp et kart over kommunen og på det kartet vil brøytebilene synes som små symboler som flytter seg etter hvert som de kjører.

Det var en pilot på dette sist vinter hvor noen vintersyklister fikk tilgang til å se når brøytebilen brøytet gang/ sykkelveiene.

Vi håper dette tilbudet vil begrense antall henvendelser til kommunen ved snøfall og når de er glatte veier.

Tilsvarende er det tatt i bruk feieweb for å gi publikum informasjon om når feiingen skal foregå i deres gate.

Bakgrunn – Hva var utfordring dere skulle løse?

Bakgrunnen for dette nye tilbudet er for å dekke et informasjonsbehov ute hos befolkningen. Og at kommunen kan få færre henvendelser fra publikum på et tidspunkt hvor det for kommunen er viktig å få ut brøytemannskapet eller feiingen skal foregå.

Hvor har dere stjålet innovasjonen fra? (i kommunen eller utenfor kommunen, virksomhet...)?

Tatt i bruk og videreutviklet et system som skisporten og noen andre kommuner har hatt.  Dette er en løsning som andre har utviklet og som vi nå med enkle midler har kunnet ta i bruk for å gi bedre informasjon til innbyggerne.

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert? (Hvis det ikke er målt verdi av innovasjonen enda, kan du beskrive potensiell verdi og hvordan du har tenkt å dokumentere den)

Publikum kan følge brøytebilene på nett, eller se oversikt over feieplan. Gevinst for kommunen er mindre publikumshenvendelser, mindre saksbehandling.

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Brøyte- og feieweb er lansert.

Kontakt

Epostadresse: cstrand@baerum.kommune.no