Babydans

Søker:

Bærum bibliotek Sandvika, Plan miljø og kultur

I utgangspunktet har det vært kun Bærum bibliotek Sandvika, men det kan bli aktuelt for flere av bibliotekene i Bærum.

Navn på innovasjonen:

Babydans på biblioteket

Kort beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av?

Babydans for foreldre med barn fra 3 måneder til ettårs-alder. Vi inviterer til en koselig stund hvor nybakte foreldre møtes på biblioteket for å danse og gjøre øvelser med sin baby. Dette danner grunnlag for aktivitet både for foreldre og barn og skaper en tilhørighet til biblioteket, noe som igjen bidrar til at de kommer tilbake.  Nye brukere blir kjent med biblioteket og dets beliggenhet og kjente norske barnesanger. Fra bibliotekets side ser vi babydans-prosjektet som et godt verktøy for å nå vår målsetning om at familiene bruker biblioteket gjennom barnas oppvekst og sikrer at barna blir kjent med biblioteket.

Bakgrunn – Hva var utfordring dere skulle løse?

Fra bibliotekets side startet prosjektet med et ønske om å nå ut til barnefamiliene i Bærum. Vi ønsker at biblioteket skal være en møteplass for alle uansett kulturell bakgrunn, språk eller økonomi. Det er viktig at foreldre blir kjent med og oppmerksom på bibliotekets tilbud og tjenester for at de skal ta med barna på biblioteket.

Hvor har dere stjålet innovasjonen fra?

Babydans har blant annet vært arrangert på Ski biblioteket, hvor det har vært svært populært.

På bakgrunn av de erfaringene vi hørte om fra Ski ønsket vi å starte et lignende tilbud i Bærum.

 Har der stjålet hele eller deler av løsningen?

Vi har "stjålet" hele løsningen og tilpasset den til våre lokale forhold her i Bærum.

I hvilken grad har dere tilpasset løsningen til deres egen virksomhet? Kan dere gi en kort beskrivelse av evt tilpasninger?

I bibliotekets nye lokaler i Sandvika er det et eget «rom i rommet» kaldt «Luftslottet» som egner seg veldig godt til slik aktivitet.

Vi tilpasser lokalet og programmet i forhold til andre aktiviteter og bidrar med litt forfriskninger i form av frukt, kaffe og te eller lignende. Fra bibliotekets side oppfordrer vi til at deltakerne kan bli værende igjen etter at aktiviteten er avsluttet. Dette fungerer veldig godt og vi ser ofte at de blir værende i biblioteket i flere timer.

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert? (Hvis det ikke er målt verdi av innovasjonen enda, kan du beskrive potensiell verdi og hvordan du har tenkt å dokumentere den)

Løsningen har skapt verdi i form av at det blir herlig liv og røre på biblioteket når så mange babyer med foreldre kommer til oss. I tillegg ser vi at både foreldrene og babyene stortrives når de er med på dette. Det skapes bånd og knyttes nye bekjentskaper.

Nye generasjoner gjenoppdager biblioteket på nytt i sin nye rolle som foreldre. Det er et lavterskeltilbud som er gratis og åpent for alle. Gjennom dette tilbudet når vi ut til nye brukergrupper som blir ambassadører for Bærum bibliotek og forteller om tilbudet til sine bekjentskaper.

Vi har flere koselige bilder fra Babydans i Sandvika. https://barum.folkebibl.no/aktivitet/babydans-2/?instance_id=3549

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Ja! Det foreligger allerede planer om spredning av innovasjonen. Bærum bibliotek Bekkestua ønsker å tilby babydans i programmet for våren 2020. Andre bibliotek i Bærum vil eventuelt ta det inn senere.

Kontakt

Epostadresse: trine.schoning@baerum.kommune.no