Barn som idretter

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Bymiljø, eiendom og utbygging

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Vi jobber i Natur, idrett og veidrift og Natur, vei og miljøforvaltning i Miljøtekniske tjenester.

Hvem samarbeider/samarbeidet dere med og hvorfor?

Samarbeidet startet som en oppfølging av "Samkjøring til fritidsaktiviteter". Vi har samarbeidet med idretten og SFO, for å finne løsninger som gjør bussing av barn overflødig. Vi har ikke samarbeidet med idretten og SFO om søknaden.

Hva er samarbeidspartnerens navn?

Bærum idrettsråd, Øvrevoll Hosle IL , Eikeli barneskole, Bærums Verk Hauger IL, Rykkinn skole.

Hva, hvorfor og for hvem

Barna er sluttbruker, problemstillingen er knyttet til kjøring til fritidsaktiviteter og behovet for å endre kjørevaner, og erfaringen knyttet til at bussingen både hadde ulemper og var kostbart. Familielivet blir enklere og tidsklemma blir løst. Alle kan være med, det blir ikke et A- og B-lag! Det blir mer fysisk aktivitet.

Hvordan har samarbeidet utfordret dere til å tenke nytt eller annerledes rundt brukerne?

Vi har sett hvordan skole og idrett kan samarbeide til barnas beste. Ved at skolen bokstavelig talt åpner for  løsninger som er til fordel for barna, ved at profesjonell trener fra det lokale idrettslaget får samle barna i gymsalen i skoletiden. Det beriker innholdet i skolen, og muliggjør at flere barn lykkes med fysisk aktivitet. Aha-opplevelsen har vært hvor mye enklere dette har vært å administrere, og hvor mange barn som har fått et tilbud, sammenlignet med for eksempel bussløsningen.

Hva lærte dere av å samarbeide?

Vi har lært å lytte og åpne for ny tekning knyttet til å løse problemet. Vi har vært opptatt av problemet og da har ikke løsningen vært transport, som først antatt. Det at vi har kunne bidra med midler har vært positivt. Vi opplever at vi har "sprengt en barriere" i forhold til idretten som har sett på dette med SFO-akademi som en inntektskilde som foregår på egen grunn. Vi har også sprengt en barriere ved å etablere samarbeid mellom skole og idrett, som tradisjonelt ikke har snakket samme språk. De har nesten vært konkurrenter, noe barna ikke har hatt noe fordel av. (Slik det er på mange skoler drar A-laget på betalt aktivitet i SFO-tiden, mens B-laget blir igjen på skolen.)

Hvilken potensiell effekt kan arbeidet dere har gjort ha for brukerne av tjenesten(e)?

Det er flere ting:

  • Barna får et bedre tilbud i nærområdet i skoletiden
  • Flere barn kan introduseres til fysisk aktivitet
  • Mindre behov transport i nærmiljøet og i forbindelse med fritidsaktiviteter på kveldstid (trafikksikkerhet på grunn av mindre biltrafikk)
  • Bedre utnyttelse av arealer, siden barn trener i SFO-tiden frigjøres kapasitet i hallene på kveldstid
  • Foreldre får enklere logistikk
  • Idretten får bedre vilkår med ansette trenere