Yrkesspor

Arbeidstittel på ideen/problemområde

Yrkesspor med grunnskole

Hva er utfordringen eller problemet dere ønsker å finne en ny løsning på?

Deltakere i voksenopplæring (grunnskole eller norskopplæring) som ikke når språkmålene sine og bare "går og går" på skolen. De får ikke brukt potensialet sitt, og kommunen får ikke benyttet ressursene de besitter. Det er veldig synd! Vi trenger arbeidskraft og deltakerne trenger jobb og språkopplæring som er tilstrekkelig for dem (i deres arbeid)

Hvorfor er dere motivert til å skape forandring?

Vi ønsker å skape forandring fordi en del av våre deltakere/elever på Voksenopplæringen ikke får tatt ut sitt potensiale i arbeidslivet, da kravene til språk i de fleste jobber er for høye til at de når dem. Allikevel har de ressurser, de må bare få en annen opplæring som er mer yrkesrettet. Lærere ved Voksenopplæringssenteret synes også det er utfordrende å ikke mestre opplæringsjobben sin, vi trenger rett og slett andre verktøy!

Hvem vil være brukerne av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, innbyggere, andre)?

Brukere vil være deltakere og elever ved Grunnskolen for Voksne og i norskopplæring ved Voksenopplæringssenteret i Sandvika. Felles for disse er at de ikke klarer å lære tilstrekkelig norsk i klasseromsundervisning. Dersom vi finner et annet løp for dem, vil det få flere i jobb over tid, og det er jo målet både til Nav, Flyktningkontoret og Voksenopplæringen.

Hvilke tjenesteområder representerer søknaden?

Voksenopplæringen med NAV og Flyktningkontoret