Tjenesteutvikling

Arbeidstittel på ideen/problemområde

Tjenesteutvikling og profesjonalisering av salgs- og distribusjonsløsning

Hva er utfordringen eller problemet dere ønsker å finne en ny løsning på?

Vi må effektivisere salg og distribusjon av varene som Bærum arbeidssenter produserer.

Hvorfor er dere motivert til å skape forandring?

Bærum arbeidssenter (BA) er en tilrettelagt arbeidsplass for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi har omtrent 100 arbeidstakere fordelt på fire ulike lokasjoner – Emma Hjort, Kommunegården, Rud og Wøyen gård. BA produserer og selger en rekke produkter, blant annet keramikk, treprodukter, tekstilprodukter og ved. I tillegg drifter BA kantinen og kaffebaren i Kommunegården. BA har etablert en ny butikk i Kommunegården, og sammen med vår nettbutikk håper og tror vi at salget vil øke framover. Vi har innsett at vårt salgs- og distribusjonssystem ikke er optimalisert med tanke på de nye salgskanalene. Det innebærer blant annet å få på plass et egnet lager- og logistikksystem, som kommuniserer med en ny kassaløsning i butikken. Målet er at et slikt system enkelt kan gi oss en løpende og oppdatert lagerbeholdning, som også kan gjenspeiles i nettbutikken. Per nå har vi ingen god oversikt over lagerbeholdning og salgsmengde. Det fører til at vi er avhengig av et såkalt skyggeregnskap. Vi har heller ingen god løsning på håndtering av kundehenvendelser ved bestilling via nettbutikken. Vi trenger også å jobbe med å utvikle effektive arbeidsmåter på BA, slik at det ikke er vi selv som er bremseklossen i systemet. Dette krever grundig analyse av egne prosesser i alle ledd, i tillegg til å forankre endringsbehovene i hele organisasjonen. Et slikt arbeid er tidkrevende i og med at vi ikke har kunnskap om hvilke systemer som kan dekke vårt behov. Vårt ønske er at Oppdrift kan gi oss den støtten vi trenger for å kunne fokusere på dette arbeidet, gjennom å frigjøre arbeidstid for deltakerne, men også at Oppdrift-midler kan bidra til et slikt lager- og logistikksystem. Vi ser på dette Oppdrift-prosjekt som en mulighet til å profesjonalisere måten vi jobber på. Dessuten vil dette bidra til utviklingen av nye oppgaver for våre arbeidstakere, også med tanke på kvalifisering for jobber i ordinært arbeidsliv. Her er oppgaver knyttet til fagområdene butikk/nettbutikk, transport, produktpakking, lager og logistikk.

Hvem vil være brukerne av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, innbyggere, andre)?

Bærum arbeidssenters egne arbeidstakere og arbeidsledere. Sluttbrukere er interne, kommunale og eksterne kunder.

Hvilke tjenesteområder representerer søknaden?

Arbeid og aktivitet