Oppdrift Søkbart saksarkiv

Arbeidstittel på ideen/problemområdet:

Superbyråkrati -Søkbart saksarkiv

Hva er utfordringer dere ønsker å finne en ny løsning på? Hva er behovet som skal dekkes?

Utfordringen består i at ved produksjon av politiske saker, skal sakene forankres riktig og henvise til alle relevante saker som er forankret i gjeldene vedtak, tidligere saker og styringsdokument som er relevante for god saksforvaltning, dokumenter, planarbeid og annet relevant stoff. Det er et krevende arbeid å finne frem all relevante dokument. Ved å lage et søkbart og tilgjengeliggjort arkiv for alle politiske saker, dokumenter og vedtak kan dette forenkles og kvalitetssikres.

Hvorfor er dere motivert til å gjøre noe med akkurat dette?

For å forenkle saksbehandlingen når man skal skrive politiske saker, og sørge for at alle relevante vedtak og dokument er inkludert, en kvalitetssikring av dette. At beslutningene som tas er forankret og henger sammen med tidligere arbeid.

Hvem vil være brukeren av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, andre i forvaltningen, innbyggere, andre?)

Alle som skriver politiske saker, og jobber med saksbehandling

Beskriv hvilke verdier dette vil skape for innbyggerne, brukerne eller ansatte. Et søkbart arkiv som dette vil lette arbeidet for saksbehandlere, kvalitetssikre arbeidet og sørge for kontinuitet. Viktig at politikerne beslutter ut fra forankret dokumentasjon og kan gjøres på bakgrunn av tidligere beslutninger og sikrer kontinuitet

epostadresse: claus.fibiger@baerum.kommune.no

Tjenesteområdet:

Alle

Tjenestested:

Tanken - Bærum kulturhus

Hvilke andre tjenestesteder eller aktører er representert?

Websak , dokumentasjon, politisk stab, kommunalsjef og stab, rådgivere, kommunikasjonsavdelingen

Er det andre aktører som dere mener bør involveres i prosjektet?

Websak , dokumentasjon, politisk stab, kommunalsjef og stab, rådgivere, kommunikasjonsavdelingen