Oppdrift Samskapingsarena

Arbeidstittel på ideen/problemområdet:

Samskapingsarena mellom Bærum kommune og frivillige organisasjoner

Hva er utfordringer dere ønsker å finne en ny løsning på? Hva er behovet som skal dekkes?

Tjenestene etterspør stadig oversikt over samarbeidspartnere i sivilsamfunnet og tjenester utøvd av disse. Frivillige organisasjoner etterlyser mer informasjon om kommunens mål og behov for å utvikle tjenester i tråd med dette. De etterlyser en arena å bli inspirert av kommunens behov og av andre frivillige aktører på. De ønsker å vite hva andre organisasjoner gjør og hva kommunen gjør og ønsker å samarbeide, lære av andre og ikke lage doble tjenester.

Utfordring:

Ressursene finner ikke hverandre.

Hvorfor er dere motivert til å gjøre noe med akkurat dette?

Dette er en floke vi er viklet inn i. Det er naturlig å gjøre dette i frivillighetens år!

Hvem vil være brukeren av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, andre i forvaltningen, innbyggere, andre?)

Alle tjenestene i kommunen som ønsker å utvikle og supplere tjenester i samarbeid med befolkning/sivilsamfunn/frivillige org.

Beskriv hvilke verdier dette vil skape for innbyggerne, brukerne eller ansatte.

Bedre tjenester! Et sivilsamfunn som forstår mer av kommunale behov, tjenester, mål og bedre omdømme for kommunen i befolkningen generelt. Finner vi en god løsning på dette problemet vil vi kunne løse tilsvarende problemer på andre områder. (f.eks internt eller medvirkning generelt).

epostadresse: andrea.kornfeld@baerum.kommune.no

Tjenesteområdet:

Kultur, helse og sosial, pleie og omsorg, grunnskoleadministrasjon

Tjenestested:

Stab, helse og sosial

Hvilke andre tjenestesteder eller aktører er representert

  • Digitalisering
  • Natur og idrett
  • Plan avd. som jobber med utvikling av nye tjenester Fornebu

Er det andre aktører som dere mener bør involveres i prosjektet?

  • Frivillige organisasjoner
  • Sosiale entreprenører