Arbeidstittel på ideen/problemområde

Plattform for dialog med innbyggere om Vei og trafikk sine tjenester, for å forbedre saksbehandlingsprosessen, øke mulighet for selvbetjening og samle data.

Hva er utfordringen eller problemet dere ønsker å finne en ny løsning på?

Ønsker å forenkle informasjon og dialog med innbyggere i tillegg til å effektivisere saksbehandling for Vei og trafikk

Hvorfor er dere motivert til å skape forandring?

Vei og trafikk ønsker å være innovativ og handlekraftig. Vi vil derfor bidra til at innbyggere kan oppnå forutsigbar fremkommelighet, og øke andel som går og sykler i hverdagen

Hvem vil være brukerne av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, innbyggere, andre)?

Innbyggere og annet publikum, eksterne aktører og egne ansatte

Hvilke tjenesteområder representerer søknaden?

Natur vei og miljøforvaltning, ved avdeling Vei og trafikk