Samlende hender

Arbeidstittel på ideen/problemområde

Videreutvikling av prosjekt "meningsfylt hverdag"

Hva er utfordringen eller problemet dere ønsker å finne en ny løsning på?

Utfordringen vi ønsker å finne ny løsning på er hvordan Bærum kommune kan skape arbeidsplasser for mennesker med funksjonsnedsetninger i ordinært arbeidsliv, som vi landet på etter forrige oppdrifts-runde med 14 ulike problemstillinger underveis

Hvorfor er dere motivert til å skape forandring?

Vi er mer motivert nå enn noen gang til å jobbe for å finne løsninger på problemstillingen, etter et fantastisk halvår med prosjektjobbing: nå har vi endelig klart å snevre oss inn til en overkommelig problemstilling, og vi anser at en løsning her kan være en løsning som gagner et bredt spekter av brukere, både de vi klarer å få ut i ordinært arbeidsliv, og de som da kan få plasser i det eksisterende arbeidstilbudet når plasser frigjøres av brukere som får nye jobber. Det sikrer at flere mennesker får jobb, en jobb de faktisk ønsker seg, og at flere får muligheten til å prøve seg på arbeid overhodet. Vår kartlegging fra forrige runde avdekket at det å stå uten jobbtilbud fører til psykisk uhelse, og tenker at det vil være både helsefremmende, samfunnsnyttig og økonomisk fornuftig å satse på dette videre. Vi har sett andre sammenlignbare kommuner få til fantastiske ting, og vi vil være med på å få Bærum kommune på kartet som en foregangskommune innen arbeidsformidling til mennesker med utviklingshemming.

Hvem til være brukerne av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, innbyggere, andre)?

Beboere i Bærum kommune med funksjonsnedsettelser, ansatte i kommunen, aktører i privat næringsliv, kunder.

Hvilke tjenesteområder representerer søknaden?

Helse og velferd/Bolig aktivitet og tilrettelagt arbeid