Oppdrift - Meningsfulle aktiviteter

Arbeidstittel på ideen/problemområdet:

Meningsfylt dagtilbud til mennesker med utviklingshemming

Hva er utfordringer dere ønsker å finne en ny løsning på? Hva er behovet som skal dekkes?

I dag finnes det et utvalg dagtilbud til utviklingshemmede, men vi opplever at de per nå ikke tilfredsstiller behov for alle. Mennesker med utviklingshemminger har enorme variasjoner i både interesser, talenter, bistandsbehov og utfordringer. Vi ser at en del av ulike årsaker ikke finner en plass på de eksisterende tilbudene.

Årsakene kan være like ulike som brukergruppa; -manglende interesse for det dagtilbudet tilbyr

  • større bistandsbehov enn et dagtilbud har mulighet til å gi eller
  • utfordrende adferd som utagering i ulike former.

Alder i seg selv er også en utfordring, da brukergruppa i vår tid blir eldre og eldre. Per i dag eksisterer det kun ett dagtilbud i hele kommunen for seniorer med utviklingshemming. Da sier det seg selv at det ikke er plass til samtlige seniorer der, både rent fysisk, men også når det gjelder tilpasninger og behov.

Det som fort blir alternativet da, er at brukerne er hjemme hele dagen, uten sceneskift og stimulerende aktiviteter. Boligene plikter å gi faglig forsvarlige tjenester, og det etterstrebes i størst mulig grad (håper vi) å også innlemme meningsfylte fritidsaktiviteter inn i disse tjenestene. Men da dagtilbud per definisjon ikke er en lovpålagt tjeneste er vi redd det ikke alltid prioriteres i en travel hverdag med knapp bemanning.

Det å finne på ting hjemme med det samme personalet man ser dag ut og dag inn, vil heller ikke kunne erstatte rammene det å dra til et dagtilbud gir. Mennesker har behov for å treffe andre, oppleve et fellesskap og bedrive aktiviteter som skiller seg fra hjemmeaktiviteter. Opplevelser på dagsenteret kan være felles samlinger, jobbing med vev, kjøre ved til bålplasser, svømming, lage mat, sangstund og alt derimellom.

Det er allerede slik at mange som benytter dagtilbudene må ha med seg følge fra boligene. Det ser ut til at en slik praksis skal utvides og videreføres, i fremtiden. Dette kan skape utfordringer når det kommer til rent fysisk plass på dagtilbudene; brukerne blir flere og flere, og hvis samtlige også skal ha med seg følge kan det bli lite gjennomførbart i lokalene som er avsatt til dette.

Hvorfor er dere motivert til å gjøre noe med akkurat dette?

Vi observerer brukere som av ulike årsaker ikke passer inn i boksen “eksisterende dagtilbud i Bærum kommune”. Etter litt samtaler på tvers av boliger og dagtilbud fremstår det for oss som at dette er en ganske utbredt problemstilling.

Denne mangelen ønsker vi å gjøre noe med, da det er vondt å se folk “visne bort” hjemme. Vi brenner for å gi brukergruppa vår en meningsfylt hverdag der de kan føle på mestring, fellesskap og struktur.

Hvem vil være brukeren av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, andre i forvaltningen, innbyggere, andre?)

Mennesker med utviklingshemming som mottar tjenester i Bærum kommune.


Beskriv hvilke verdier dette vil skape for innbyggerne, brukerne eller ansatte.

Vi ønsker at utviklingshemmede skal oppnå mestringsfølelse og ha en meningsfull hverdag. Vi er også opptatt av følelsen av å være en del av noe, et team, en arbeidsplass og en klubb: et sted å høre hjemme, et sted å gå til. Brukernes egne interesser skal være utgangspunktet for aktivitetene, også der hvor det er behov for bistand for å formidle interessene sine. Det skal med andre ord i størst mulig grad være brukerstyrt og ikke styrt av hva tjenesteyterne tenker på forhånd at noen liker. Vår teori er at ved å tilby et attraktivt, inkluderende og stimulerende dagtilbud til alle, vil vi skape en mer strukturert, forutsigbar og meningsfylt hverdag for brukergruppa. Det vil også forplante seg til den tida de er hjemme/andre. Mennesker som har det bra på jobben, har det ofte bra hjemme også. Det kan også tenkes at det vil være en inspirasjon til ansatte, noe som kan vekke kreativitet, og tverrfaglig samarbeid mellom boliger og dagtilbud.

epostadresse: Sarah.forsudd@baerum.kommune.no

Tjenesteområdet:

Pleie og omsorg,Helse og sosial

Tjenestested:

Bjerkelunden arbeidslag, avdeling Underhaugsbakken

Hvilke andre tjenestesteder eller aktører er representert?

Per nå er vi et team fra Bjerkelunden boliger, avdeling Underhaugsbakken og Bjørnegårdsvingen, samt en fra Bærum kommunale dagtilbud som drømmer om å få til noe konstruktivt sammen her.

De som er på teamet i tillegg til jeg er Synnøve Roaas, Pia Oftedal Loennechen og Therese Kristoffersen.

Er det andre aktører som dere mener bør involveres i prosjektet?

Avdelingsledere for dagsentre i Bærum kommune Aktuell tjenesteleder for arbeid og fritid. Flere ansatte på dagsentre og i boligene som brenner for teamet. Flere boliger som har beboere med behov som per nå ikke stilles av eksisterende tilbud.