Oppdrift brukte elektriske artikler

Arbeidstittel på ideen/problemområdet:

Hva skjer med kommunale eiendeler, som for eksempel IKT utstyr (inkludert mobiltelefoner og iPad) som innleveres ved avsluttet arbeidsforhold, eller skiftes ut? Det kan gjelde flere av kommunens eiendeler som ikke brukes i vente på å skiftes ut, eller som står på lager, som for eksempel kunst?

Hva er utfordringer dere ønsker å finne en ny løsning på? Hva er behovet som skal dekkes?

Eks: Mobiltelefoner som er nyere enn fra 2019 og som er anskaffet av kommunen til ansatte, kan i dag ikke kjøpes ut av de som slutter i kommunen, eller av andre. De blir liggende ubrukte på lager. Delvis for at brukerne selve ikke klarer å "nulle ut/slette" sin brukerprofil og innhold. Problemstillingen utfordrer Bærum kommunes Miljøsertifisering og er sånn sett et klimatiltak. Det gjelder generelt utstyr/eiendeler som ikke brukes. Bærum kommune trenger en overordnet policy/retningslinjer for alt gjenbruk, spesielt IT utstyr som iPads og mobiltelefoner, samt en prosess for/ verktøy som understøtter håndtering av ev salg, gaver eller gjenbruk.

Hvorfor er dere motivert til å gjøre noe med akkurat dette?

Samfunnsansvar, Miljøansvar, omdømme. Brukerhenvendelser har siden våren 2021 ansvar for IT Brukerstøtte inklusive logistikken rundt bestillinger av IKT utstyr i nettbutikken. Vi har ikke ansvar for produktinnholdet. Vi har sett at det i dag ligger mye verdi på lager i Bærum kommune, i form av blant annet "gammelt" IKT utstyr. Eiendom har nylig anskaffet et "Life assessment management"
system for møbler, og vi ser behov for en helhetlig tilnærming i kommunen som også gjelder IT utstyr (og ev annet).

Hvem vil være brukeren av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, andre i forvaltningen, innbyggere, andre?)

Ansatte, elever, innbyggere

Beskriv hvilke verdier dette vil skape for innbyggerne, brukerne eller ansatte. Klimatiltak som støtter opp under Miljøsertifiseringen. Kan vi selge (her kommer også regnskapsdelen inn?) eller gi bort til de som trenger utstyret?

epostadresse: nina.opsahl@baerum.kommune.no

Tjenesteområdet:

Brukerhenvendelser

Tjenestested:

Brukerhenvendelser

Hvilke andre tjenestesteder eller aktører er representert?

Brukerhenvendelser (jeg) har nevnt dette for anskaffelsesenheten og regnskapsenheten som i tillegg til IT tjenesteleveranser bør involveres.

Er det andre aktører som dere mener bør involveres i prosjektet?

Bør forankres og eies av ledelsen.