Oppdrift kosthold og helse

Arbeidstittel på ideen/problemområdet:

Helsefremmende arbeidsplass
-Fokus på kosthold og helse i tilrettelagt arbeid for arbeidstakere (brukere) med utviklingshemming

Hva er utfordringer dere ønsker å finne en ny løsning på? Hva er behovet som skal dekkes?

I et folkehelseperspektiv er Bærum kommunes befolkning stort sett heldigere stilt enn i landet ellers. Gjennomsnittslønnen er landet høyeste og utdannelsesnivået i befolkningen er høyt. Dette er faktorer som bidrar til færre livsstilssykdommer. Imidlertid er det grupper i Bærumsamfunnet som er mer utsatt, og én er personer med utviklingshemming.

Flere i gruppen har underliggende sykdommer og disposisjoner som gjør de ekstra sårbare for livsstilssykdommer, muskel- og leddplager. Mange er overvektige og er i fare for å utvikle metabolske tilstander.

Mange utviklingshemmede har et kosthold med høyt energiinnhold og lite næring. Som arbeidssted erfarer vi at mange av våre arbeidstakere (brukere) har med seg matpakker på jobb som består som ikke gir god næring, for eksempel nudler eller tilsvarende. Selv om vi som arbeidssted har hatt et økende fokus på sunne alternativer til kake i ukentlige avslutninger og anledninger, ser vi at også vi kan bidra til å redusere hyppigheten av tilbud om kake, vafler, kjeks etc som kos og «belønning» gjennom uken.

Det er få kokebøker for denne målgruppen, og det er i tillegg lite fokus på matpakke, nistemat, og turmat. Det er mest søkelys på middag og kosemat i tilrettelagt kokebok.

Flere av våre arbeidssteder har arbeid som innebærer mye sittende stilling med arbeid foran kroppen, for eksempel å sy eller lage kort. Pause mellom arbeidsøktene innebærer ytterligere sitting i andre rom. Mange i gruppen beveger seg for lite i løpet av dagen i forhold til hva som er anbefalt som minimumsmengde.

To områder som helsefremmede og forebyggende tiltak:

  • Fokus på lettere og næringsrik lunsjmat, samt alternativ til kaker og fredagskos
  • Hverdagsbevegelse

Vi ønsker å ha arbeidstakerne (brukerne) med oss i planlegging og gjennomføring av prosjektet og tiltakene. Utviklingshemmede opplever oftere enn befolkningen ellers mindre grad av selvbestemmelse i eget liv, og i valg som påvirker deres hverdag. Egenhjelp i forebygging av god helse innebærer at tiltakene er gjenkjennbare, fengende/ motiverende og er enkle nok og tilgjengelige. Tiltaksforslag, forankring i målgruppen og gjennomføring sikres best gjennom involvering av de som «har skoen på (og kjenner hvor den trykker)».

Hvorfor er dere motivert til å gjøre noe med akkurat dette?

Som arbeidsgiver for denne gruppen har vi et ansvar i å bidra til at våre arbeidstakere kan ta best mulig vare på seg selv; hjelp til selvhjelp. Tiltak som en gjennom arbeidstiden har mulighet til å delta i/ gjenta regelmessig, kan ha stor påvirkningskraft til ny kunnskap, og å endre vaner. Utover hva som er beskrevet over om konsekvenser for den enkelte av dårlig kosthold og lite bevegelse, ser vi at det kan påvirke arbeidsmiljøet.

Tjenestestedet har god kunnskap om utviklingshemmede og god matfaglig kunnskap. Tjenestestedet har ca. 85 arbeidstakere og tilbyr tilrettelagt arbeid for voksne med ulike funksjonsnedsettelser samt minoritetsspråklige i språk- og arbeidstrening. Vi drifter kantinen i kommunegården, kurs og konferansesenteret Vinkelgården og Binna kafe på Bjørnegård aktivitetshus, ved siden av andre produksjonsenheter. De fleste arbeidstakerne (brukerne) er i full jobb, med arbeid hver dag. Mange av arbeidstakerne er glad i mat, og ved å lære gode alternativer som smaker godt, kan dette gi dem hjelp og motivasjon til å lage bedre lunsjmat og matpakker.
Pausegym og/eller andre aktiviteter som bidrar til økt bevegelse, er en fin avveksling i arbeidsdagen, mindre slitasje og forhåpentligvis en økt motivasjon til å bevege seg mer også utover arbeidstiden.
Tiltakene vil bidra til en mer variert arbeidsdag for mange og er positivt for arbeidsmiljøet.

Hvem vil være brukeren av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, andre i forvaltningen, innbyggere, andre?)

Arbeidstakerne( brukerne), samt andre brukere i boliger.
Blir det laget en kokebok for matpakke/nistemat tilrettelagt for utviklingshemmede er dette noe som kan vurderes å selges til hele denne gruppen i Norge.

Beskriv hvilke verdier dette vil skape for innbyggerne, brukerne eller ansatte. Økt grad av mestring og mulighet til å ta valg som påvirker egen helse for brukerne. De samme tiltakene kan gi bedre helse og valg også for ansatte, forutsatt at de deltar i tiltakene.

epostadresse: tina.moer@baerum.kommune.no

Tjenesteområdet:

Helse og sosial (- omsorg)

Tjenestested:

Arbeid og Aktivitet

Hvilke andre tjenestesteder eller aktører er representert?

Foreløpig ikke representert – Prosjektet er på et idestadium (førkonsept)

Er det andre aktører som dere mener bør involveres i prosjektet?

Ansatte i samlokaliserte boliger, eksterne bidragsytere som kan bidra i opplæring og gjennomføring, Frivillighetssektoren.