Oppdrift enklere bestilling av varer og tjenester

Arbeidstittel på ideen/problemområdet:

Enklere bestilling av varer og tjenester for kommunalt ansatte

Hva er utfordringer dere ønsker å finne en ny løsning på? Hva er behovet som skal dekkes?

Arbeid og aktivitet ønsker å utvikle en applikasjon / digital tjeneste / portal som gjør det enklere for alle kommunalt ansatte å bestille varer og tjenester.

Hvorfor er dere motivert til å gjøre noe med akkurat dette?

Som kommunalt tjenestested skal Arbeid og Aktivitet blant annet tilby gode tilrettelagte arbeidsplasser for personer med ulike funksjonsnedsettelser gjennom Bærum Arbeidssenter. Målgruppen er bosatte i kommunen, mottar uføretrygd og i behov av et tilbud på dagtid.

Bærum Arbeidssenter har per i dag 85 arbeidstakere i tilrettelagt arbeid ved arbeidssentrene lokalisert på Wøyen Gård, Emma Hjort og på Rud. I tillegg driftes personalkantine og kaffebar i kommunegården.

Bjørnegård Aktivitetshus er et aktivitetsbasert lavterskeltilbud som retter seg mot bosatte med ulike helseutfordringer og som trenger et tilbud på dagtid.

Som kommunalt tjenestested er Arbeid og Aktivitet en “egenregileverandør” av flere servicetjenester til Bærum kommune. Med egenregi menes når en kommune velger å produsere et produkt eller levere en tjeneste selv. Det inngås en avtale om utføring av denne i egenregi.

Tjenestestedet Arbeid og Aktivitet har et krav til inntjening og solgte i 2021 varer og tjenester for ca 14 millioner kroner.

Hovedinntekten skapes i form av ulike servicetjenester:

 • lunsjmat til ansatte i kommunegården
 • produksjon og levering av møtemat til alle kommunale tjenestesteder
 • transporttjenester, med faste kjøreoppdrag
 • avfallstjenester for kommunale bygg og områder
 • flyttetjenester for eiendom o.a.
 • abonnementsordning for innlevering av papir til makulering
 • diglager og logistikk for DigIt. Utlevering av data, mobil, nettbrett m.m
 • sikkerhetssletting og gjenvinning av digitale lagringsenheter
 • søm- og tekstiltjenester for kommunale tjenestesteder
 • produsent av vedprodukter til kommunale bålplasser Nordmarka
 • enkle vaktmestertjenester for flere kommunale bygg
 • produsent av ansatt- og representasjonsgaver
 • kurs og konferanse, samt bespisning på dagtid på Wøyen gård
 • vedlikehold av kommunale grøntområder (gressklipping og beskjæring)
 • leverandør av ulike produkter som benyttes innen rehabilitering og opptrening i Pleie og Omsorg
 • planlagt inngåelse av samarbeid om levering av facillity management-tjenester i nye kommunegården.

I tillegg til nevnte over så leverer snekkerverkstedet utemøbler, brøytepinner og merkepinner for Natur, Vei og Miljø, utvikler gjenbruksprodukter i samarbeid med Renovasjon, produserer håndlagde kort og gaveprodukter til kommunale jubilanter og ansatte som går av med pensjon.

Tekstilverkstedet har vært produsent av smittevernsfrakker og munnbind, levert produkter til seniorsentre, bo- og behandlingssentre og Carpe Diem, som eksempelvis fikleputer, pynteputer, gardiner, spisebrikker og løpere.

Hvem vil være brukeren av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, andre i forvaltningen, innbyggere, andre?)

En digital tjeneste eller applikasjon som kan benyttes av alle kommunalt ansatte i kommunen, (ansatte, ledere, avdelingsledere og andre), som benytter seg av rammeavtalene og egenregiavtalene til Bærum Kommune.

Beskriv hvilke verdier dette vil skape for innbyggerne, brukerne eller ansatte.

En digital tjeneste som beskrevet vil være tidsbesparende for den enkelte ved at alle servicetjenester samles på ett sted. Det kan bli enklere å finne fram i hvilke tjenester vi som ansatt kan benytte oss av.

En slik plattform vil kunne være økonomisk fordelaktig for ansatte ved å sikre at vi benytter oss av samarbeidsavtalene som allerede er fremforhandlet og foreligger i kommunen (rammeavtaler og egenregiavtaler). En enklere oversikt over tjenester vil øke antallet bestillinger, som igjen vil bidra til å skape flere arbeidsoppgaver for målgrupper som trenger tilrettelagte arbeid på dagtid.

Det er viktig å presisere at en slik tjeneste må sees opp mot de eksisterende plattformer, som Alusta, Serviceportalen, Yammer og ansattportalen. Det er ikke nødvendigvis slik at dette skal bli en ny plattform ansatte skal måtte forholde seg til. Det er i denne sammenheng like viktig å se på hvilke muligheter som finnes på eksisterende plattformer.

epostadresse: henning.krogsrud@baerum.kommune.no

Tjenesteområdet:

Søknaden representerer tjenestestedet Arbeid og Aktivitet i Helse og Omsorg.

Som del av prosjektet gå i dialog med andre interne leverandører av eksempelvis møtemat, som «Spiseriet» i Kunnskapssenteret og «Emma kafe» i Bærum kommunale Dagtilbud, der dette faller naturlig.

Videre dialog med Eiendom og Natur, Vei og Miljø, i forhold til tjenester som retter seg tangerer inn mot kommunale bygg, som flytteoppdrag, service og vedlikehold m.m.

Tjenestested:

Vi som søker oppdriftsmidler / bistand arbeider i tjenestestedet Arbeid og Aktivitet.

Hvilke andre tjenestesteder eller aktører er representert?

Se punkt 7.
Er det andre aktører som dere mener bør involveres i prosjektet? Se punkt 7.