Dialogkonferanse om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming

Arbeidstittel på ideen/problemområde

Dialogkonferanse om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming

Hva er utfordringen eller problemet dere ønsker å finne en ny løsning på?

Menneskerettigheter fra 1948 er for alle, fordi en er menneske. Likevel har utviklingshemmedes rettigheter ikke blitt godt nok ivaretatt. I 2006 kom en egen konvensjon på temaet, som ble ratifisert i Norge i 2013. Et statlig tilsyn i 2016 viser at rettigheter ikke er godt nok ivaretatt for utviklingshemmende, de er ikke likestilt med andre mennesker - og på noen felt har likestilling på overordna menneskerettslige mål og faktisk praksis blitt forverret.

Hvorfor er dere motivert til å skape forandring?

Vi ønsker å komme i dialog med de som har skoa på - beboere, pårørende, ansatte - sette oss ned sammen og finne ut hvordan vi kan løse dette til det beste for alle innbyggere i Bærum. Som Stortingsmeldingen (Meld.ST 8 - 2022) sier, "det handler om å bli hørt og sett" - ønsker vi å ta det steget videre. Hørt, sett og hva betyr dette for oss i handling?

Hvem vil være brukerne av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, innbyggere, andre)?

Personer med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming, deres pårørende, hjelpere, tjenesteytere, innbygger som har lyst å være med, frivillige, eiendom som skal bygge boligene, barnehagene, skolene og arbeidsplassene.

Hvilke tjenesteområder representerer søknaden?

11 tjenesteområder i kommunalområdet Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid tjenestested: Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid