Oppdrift - booking og velkommen

Arbeidstittel på ideen/problemområdet:

Booking og velkomst i ny kommunegård

Hva er utfordringer dere ønsker å finne en ny løsning på? Hva er behovet som skal dekkes?

Et system for tjenestene og innbygger hvor de kan kan booke et møte med relevant enhet OG registrere sin ankomst til fysiske møter.

En organisasjonsmodell som sikrer at innbygger blir tatt imot av ansatte med riktig kvalifikasjoner og kompetanse.

Utfordring:

Hvordan få til en booking og velkomst i ny kommunegård som gjør at innbyggerne opplever oss som en tilgjengelig kommune som er lett å komme i kontakt med og som møter de på en god måte både fysisk og digitalt. Dette er del av målene med ny kommunegård/kommunegårdsprosjektet.

Hvorfor er dere motivert til å gjøre noe med akkurat dette?

Vi skal samle flere av kommunenes tjenester i ny kommunegård og trenger både en organisatorisk løsning og et system som løser vår utfordring beskrevet over.

Hvem vil være brukeren av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, andre i forvaltningen, innbyggere, andre?)

Innbyggere, tjenestene som er representert i ny kommunegård og muligens også ansatte.

Beskriv hvilke verdier dette vil skape for innbyggerne, brukerne eller ansatte. Innbygger vil lettere komme i kontakt med kommunen, avtale tidspunkt med relevant tjeneste, samt få god praktisk informasjon om oppmøtested og tid før og ved ankomst. Skaper trygghet hos innbygger og effektiv organisering av velkomsten.
Tjenestene får et system som støtter organisering av egen hverdag.
Effektivisering - bedre utnyttelse av tiden, både for innbygger og ansatte. Opplevelse av ETT Bærum.

epostadresse: hanne.larsson@baerum.kommune.no

Tjenesteområdet:

Brukerhenvendelser, samt alle tjenester som skal være representert i ny kommunegård.

Tjenestested:

Brukerhenvendelser.

Hvilke andre tjenestesteder eller aktører er representert?

Miljøtekniske tjenester Plan og miljø Org. og interne tjenester v/Brukerhenvendelser PLO - Tildeling og forvaltning HESO - psykisk helse og rus HESO - helsetjenester HESO - friskliv og mestring/ergo-fysio Oppvekst barnehage - barnevernstjeneste, barnehagekontoret, helsetjenester barn og unge/fritid avlastning.

Er det andre aktører som dere mener bør involveres i prosjektet?
I tillegg til alle tjenester meldt inn over, vil vi vurdere om det også er aktuelt å ta med tjenester rettet mot ansatte (bl.a. servicesenteret og IT brukerstøtte).