Oppdrift bestemme selv

Arbeidstittel på ideen/problemområdet:

"Bestemme selv"- tjenesteutvikling med fokus på økt selvbestemmelse for personer med funksjonsnedsettelse

Hva er utfordringer dere ønsker å finne en ny løsning på? Hva er behovet som skal dekkes?

 • At beboere i samlokaliserte boliger, i større grad selv skal kunne bestemme over egen tid (når de ønsker å motta bistand).
 • lettere tilgang til brukere som er tilbakeholdne til å ta imot tjenester.

Hvorfor er dere motivert til å gjøre noe med akkurat dette?

 • Endringer i lovverk
 • Endring i samfunn
 • Mer ressurseffektivt?
 • Sikre rettigheter

Hvem vil være brukeren av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, andre i forvaltningen, innbyggere, andre?)

Beboere og ansatte.

Beskriv hvilke verdier dette vil skape for innbyggerne, brukerne eller ansatte.

 • økt selvbestemmelse
 • økt fleksibilitet
 • økt kunnskap om egne rettigheter for beboer.
 • større bevissthet rundt lovverket for personalet
 • muligens tidsbesparende og praktisk for ansatte

epostadresse: kirsti.brodtkorb@baerum.kommune.no

Tjenesteområdet:

Helse og velferd

Tjenestested:

Gjettum og Bærums Verk boliger

Hvilke andre tjenestesteder eller aktører er representert?

 Enhet for helseinformatikk

Er det andre aktører som dere mener bør involveres i prosjektet?

Beboere og brukerråd skal involveres i prosjektet.