ASK - Oppdrift

Arbeidstittel på ideen/problemområde

ASK kommunikasjon med Milla says

Hva er utfordringen eller problemet dere ønsker å finne en ny løsning på?

Kommunikasjon med beboere uten eller lite språkferdigheter

Hvorfor er dere motivert til å skape forandring?

Behovet er til stede over hele kommunen. Har kompetanse på hvordan få denne implementert

Hvem vil være brukerne av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, innbyggere, andre)?

Brukere med kommunikasjonsutfordringer

Hvilke tjenesteområder representerer søknaden?

RUVE