Solidaritetsklassen

Søker

Bekkestua skole, midlertidig avdeling Bekkestua barneskole, Oppvekst skole

Navn på innovasjonen

Solidaritetsklassen

Kort beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av ?

Gjennom en flaskepantinnsamlingsordning øker vi graden av resirkulering, samtidig som pengene finansierer utdanning av fattige i Sør-Amerika og et kulturutvekslingsprogram.

Bakgrunn –  Hva var utfordringen dere skulle løse?

Den første Solidaritetsklassen startet opp for 12 år siden, da med navnet den Internasjonale Solidaritetsklassen, som et tilbud til ungdomsskoleelever som gjennom egeninnsats ønsker å bidra til å gjøre verden til et bedre sted. I utgangspunktet gjennom bygging av skoler i slumområdene i Guayaquil, Ecuador, men etter hvert også med en miljøprofil.

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Flaskepantordningen er et samarbeid med 1000 husstander i nærmiljøet og Infinitum. Gjennomføringen står alle elevene og de foresatte i Solidaritetsklassen for.

Prosess, hvor langt har dere kommet?

Prosjektet er nå godt innarbeidet, rutinene er gode og inntjeningen stor. Dette er et velsmurt maskineri som vi håper andre vil kopiere.

Hvilke verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

I kroner har Solidaritetsklassene (vi har akkurat startet den femte) tjent mellom seks og syv millioner kroner, hvorav en del har gått til kulturutvekslingsprosjektet, og en større del til bygging av skoler, drifting av handikapsentre, utdanning av lærere og mye mer. Men den faktiske verdien er umulig å måle. Elevene har lært at det nytter å gjøre en innsats for å hjelpe trengende mennesker, tusenvis av barn i fattige områder i Ecuador og Bolivia har fått økt sjansene til et bedre liv gjennom skolegang.

Spredning – Foreligger det planer fir spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Allerede ved oppstarten av klassen var det klart at dette var en god idé som andre kunne kopiere, og det ble forsøkt "solgt" til andre skoler og andre kommuner, men verden var kanskje ikke moden. Nå er Solidaritetsklassen et så gjennomarbeidet, kopierbart konsept at det er på tide å spre ideen til flere!

Kontakt

Epostadresse: andreas.dybwad@baerum.kommune.no