Robot til å bruke i barnehager og skoler til desinfeksjon av toaletter/dusjer - barnemark og skjeggkre og andre bakterier.  

Smart renhold

Søker

Eiendom, Renhold

Er andre tjenestesteder involvert?

Nei

Navn på innovasjon

Smart renhold

Kort beskrivelse av innovasjonen

Robot til å bruke i barnehager og skoler til desinfeksjon av toaletter/dusjer - barnemark og skjeggkre og andre bakterier.  

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

Forbedre og forenkle kvalitet på renhold av våtrom

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Tips fra Trondheim kommune

Prosess - Hvor langt har dere kommet?

Innkjøp er planlagt snarlig

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Roboten vil spare bruk av kjemikalier og spare arbeidsbelastning for renholder som da kan bruke tiden på andre renholdsoppgaver

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Trondheim kommune

Kontakt

Epostadresse: Nina.roer@baerum.kommune.no