Skravlekopp er en grønn kopp som står sammen med de andre koppene på utvalgte kafeer, seniorsentre, fritidssentre og gode møteplasser.

Søker:

Helse- og sosial administrasjon, Helse og Sosial

Er andre tjenestesteder involvert?

Seniorsentrene administrasjon, strategi- og utvikling og kommunikasjonsavdelingen

 Navn på innovasjon

Skravlekopp

Kort beskrivelse av innovasjonen

Skravlekopp er en grønn kopp som står sammen med de andre koppene på utvalgte kafeer, seniorsentre, fritidssentre og gode møteplasser. Midt på den grønne koppen står det Skravlekopp med hvit skrift. Om du velger drikken din i en Skravlekopp, viser du andre i lokalet at du gjerne snakker litt med noen mens du drikker den. Koppen er ment som et signal for at man er åpen for en prat. Om du trenger litt skravling, eller tilbyr litt skravling, er uvesentlig.

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

Nasjonale undersøkelser samt kommunal kartlegging vier at rundt 5% av eldre er ensomme og har lyst til å komme i kontakt med andre. Mange mener at det er vanskelig å ta kontakt med folk man ikke kjenner. I 2015 fikk kommunalsjefsområdet helse og sosial i oppdrag å utvikle et ensomhetsprosjekt i samarbeid med sosiale entreprenører. En dag leste en av prosjektgruppens medlemmer, Ann Kristin Ingvaldsen, en artikkel med Venke Knutson hvor hun sa at hun ønsket å skape en folkebevegelse mot ensomhet ved å bruke kafeer som utgangspunkt for nye møter mellom mennesker. Ann Kristin tok kontakt med Venke Knutson for å høre om Bærum kommune kunne bistå henne med å utvikle ideen hennes videre.

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Det ble holdt utallige samarbeidsmøter mellom prosjektet og Venke og etter hvert ble strategi og utviklingsenheten koblet på samt folkehelsekoordinator da ensomhet er et stort folkehelseproblem. Det ble etter hvert kommet frem til at en egen kopp som signaliserer at man er åpen for en prat. Den skulle ikke si at man er ensom men at man er åpen for å snakke med andre, gjerne nye mennesker. Det ble søkt om midler fra Innovasjonsfondet som ble brukt til å utvikle ideen videre, lage en prototyp av koppen, design av nettside og produksjon av de 120 første koppene. I denne prosessen ble det samarbeidet med Porsgrunn porselen, kommunikasjonsrådgiverne Apeland, Venke Knutson gjennom Mappeløs og Kanel bakeri og cafe i Bærum. I november 2018 ble Norges første skravlekopp kafe åpnet på Kanel på Sandvika Storsenter av ordføreren i Bærum. begivenheten ble dekket behøvelig av både NRK, TV2 og P4, samt en rekke tidsskrifter som KK og ELLE. Kafeer og serveringssteder som er kommersielle må kjøpe koppene selv. Kommuner som velger å bli "Skravlekoppkommuner" inngår et samarbeid med Mappeløs og kan kjøpe inn koppene til sine tjenestesteder og arrangementer samt frivillige organisasjoner som er samarbeidspartnere.

Prosess - Hvor langt har dere kommet?

Venke Knutson og hennes ideelle AS "mappeløs" har tatt konseptet videre og har videreutviklet det slik at det i skrivende stund er 7 kommuner og 3 bydeler i Norge som er sertifiserte skravlekopp kommuner. Skravlekoppen er kjøpt inn og brukes av over 70 serveringssteder fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

I Bærum brukes koppene på alle seniorsentrene, på alle fritidshus, på frivilligsentralene, Kulturhuset, noen av bibliotekene og Sandvika videregående skole. Det jobbes nå med å teste ut koppene på bo- og behandlingshjem. På Østerås senter har det akkurat startet et prosjekt i regi av senterledelsen og MENY samt lokale frivillige organisasjoner hvor man bruker koppen som et utgangspunkt for å skape en møteplass. Senterledelsen har betalt for (papir)koppene, Meny sponser en rimeligere pris på kaffen og de frivillig organisasjonene og menigheten sørger for vertskap på alle treffdagene.

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Evalueringen av prosjektet er ikke ferdig enda men erfaringer fra tjenestestedene er at koppen fungerer som et godt utgangspunkt for å få til en prat mellom mennesker. Bruken av koppen må fasiliteres litt da det er uvandt for nordmenn å ta kontakt med fremmende samt signalisere at man er åpen for en prat overfor folk man ikke kjenner. Når man kommer i gang og noen bruker den kommer raskt andre med.

På serveringssteder er erfaringen at personalet bak disken er avgjørende for om den brukes eller ikke. Plassering av koppen har mye å si samt at personalet oppfordrer til at folk skal kjøpe kaffen sin i den. Rapportene tilsier at der hvor personalet er aktive brukes koppen aktivt og skaper møter mellom mennesker som vanligvis ikke ville ha snakket med hverandre. Veldig mange setter stor pris på at koppen finnes og berømmer initiativet uten at de nødvendigvis selv kjøper drikken sin i koppen.

Utviklingen av koppen har gitt meget god omdømme for Bærum kommune. Uten våre midler til utvikling og protype samt første kopper hadde det ikke æret noe Skravlekopp i dag. Ordføreren har også gjort en formidabel jobbe med å markedsføre koppen både i Bærum, ovenfor andre norske kommuner og fylkeskommuner, næringslivet og ikke minst også i utlandet!

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Som sagt over har koppen og konseptet spredt seg til mange andre kommuner, serveringssteder, festivaler og arrangement. Vi ønsker å spre den videre i kommunen til de tjenestestedene som ser at dette kan være nyttig. Vi tenker at dette kan være for eksempel bo- og behandlingshjem, frivillige organisasjoner i Bærum, NAV, skoler, barnehager, folkemøter, arrangementer og andre som arrangerer møter og møteplasser mellom mennesker i kommunen

Kontakt

Epostadresse: nina.kolbjornsen@baerum.kommune.no