Rap Clinic

Tjenesteområde:

Helse og Sosial

På hvilket tjenestested jobber du?

Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger med akutte tjenester, avdeling Kirkegårdsveien

Er andre tjenestesteder involverte?

Hele tjenesteområdet med 5 andre avdelinger

E-postadresse: richard.bjornadal@baerum.kommune.no

Navn på innovasjon:

RAP CLINIC

Beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av?

-Musikk tilbud for mennesker uavhengig av diagnose, tilholdssted eller behov for offentlig helsehjelp som sliter med psykisk uhelse og rusutfordringer.

- Lønnede erfaringseksperter som i kraft av deres egenerfaring med psykisk uhelse og rusutfordringer har brukt musikk som veien mot bedring.

- et tilbud som har godt tverrfaglige og tverrsektorale samarbeid. Erfaringseksperter som mottar ulike lønnstilskudd fra NAV ved at RapClinic nå er etablert og godkjent som en arbeidsplass/arbeidsgiver. Samarbeid med Vestre Viken HF og DPS som bruker RapClinic som et tilbud mot bedring for brukere med blant annet psykose og ruslidelser.

  • Egen label og plateselskap som utgir musikk fra egne brukere og andre.
  • Eget profesjonelt musikkstudio med mastering av musikk av høy kvalitet.
  • Stadig nye "spinoff prosjekter " som gir arbeidsplasser og lønnede stillinger til nye brukere og erfaringseksperter ved at det tilpasses brukernes unike ressurser og ønsker. Herunder egenpodkast, animasjonsgruppe, egne IT brukere som lager plattformløsninger og hjemmesider, gitar restauratør etc
  • Etablering av eget mobilt musikktilbud som nå driftes som et eget prosjekt i regi utdannet musikkterapeut og som tilbyr musikkterapi

Bakgrunn (Hvorfor gikk dere i ang) Hva var utfordringen dere skulle løse?

Møte pasienter innen psykisk helse og rus på nye måter som de etterspurte og som empirisk sett gir bedring utfra et recovery perspektiv. Bruke egenerfaring fra psykisk uhelse og rus kombinert med musikk kompetanse som grunnlag for å gi lønnet arbeid og skape arbeidsplasser

Fremgangsmåte – hvordan har dere jobbet, og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Vi startet som et innovasjonsprosjekt og har søkt og mottatt midler fra Oppdrift i kommunen,Extra,-og Damstiftelsen

- Vi samarbeider med NAV, KIF (kriminalomsorg i frihet), mental helse i Bærum og Asker, Deluxe Music +++ mange andre kommunale aktører

Prosess – hvor langt har dere kommet?

Fullverdig dagtilbud form musikk aktiviteter man-fre.

- 2 ansatte fra kommunen med kombinert musikk og helseutdanning.

- 3 faste erfaringseksperter som jobber med brukere og blir lønnet. I tillegg mellom 5-10 andre som mottar lønn for deltakelse på eventer.

- Rap Clinic er nå et brukt tilbud av blant annet helseforetak og DPS.

- Vi har nå to fysiske steder: - villa Walle- musikkproduksjon, låtproduksjon og eget studio og Smia: IT avdeling, podkast, lyrikkverksted, animasjonsavdeling og gitarrestauratør.

- Det er gitt ut flere musikkalbum produsert av brukere og erfaringseksperter ved Rap Clinic. Flere med et respektabelt antall streams på Spotify og iTunes. Vi har produsert egne musikkvideoer. Vi deltar jevnlig på eventer og konserter. Vi er brukt som foredragsholdere om bruk av musikk som veien mot bedring. Workshops på skoler og fritidsklubber hvor erfaringseksperter lærer barn og unge å produsere musikk.

Verdi – hvilken verdi har løsningen skapt? (For innbyggere/brukere/ansatte)

- et unikt tilbud for brukere som av ulike grunner ikke klarer eller å ta i bruk tradisjonell behandling innen psykisk helse og rus. Flere pasienter innen helseforetak og DPS ønsker RapClinic"på resept"

- Lønnede erfaringseksperter med demokratisk og formell lønn utarbeidet i samarbeid med Forhandlingsutvalget i kommunen.

- erfaringseksperter som sosialeentreprenører.

- En masse "spinoff" aktiviteter tilpasset brukerne egne ressurser og ønsker med stor oppslutning.

- mindre stigma knyttet til psykiske lidelser og rusproblemer.

Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre tatt i bruk innovasjonen?

- Vi jobber i disse dager med å utarbeide en spesifikk forretningsplan som gjør at vi i større grad kan "selge" våre tjenester til eksterne private foretak og bedrifter.

- konseptet Rap Clinic er patentert og tilhører Bærum kommune. Etterspørselen så langt tilsier at målet med å etablere nye Rap Clinic avdelinger i andre byer er fullt mulig.

-Kvalitet på utstyret og kompetansen vi har opparbeidet tilsier at vi skal kunne produsere album og låter til større "mainstreame" artister etter hvert.

Innovasjonsprisene