Emma Medliv

Søker

Emma Hjort boliger, Pleie og omsorg

Navn på innovasjon 

Målrettet miljøterapi

Kort beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av ?

I leiligheten henger det blå og grønne skilt med QR-koder. Ved å skanne disse får du en faglig og pedagogisk forklaring på hvordan brukeren selv kan mestre ulike dagligdagse gjøremål. Skiltene er plassert der hvor de ulike aktivitetene gjennomføres.

Fargene på skiltene signaliserer nivå på hjelpen brukerne trenger. Blå viser video av medarbeidere som tilrettelegger for gjennomføring av dagligdagse aktiviteter slik at brukeren kan mestre aktiviteten eller deler av aktiviteten selvstendig. De grønne fokuserer mer på hvordan den enkelte kan veilede seg selv ved bruk av hjelpemidler.

Bakgrunn –  Hva var utfordringen dere skulle løse?

Bestilling fra avdelingsleder som hadde sett et lignende program som ble benyttet som hjelp og støtte for autister i Danmark. Da jeg var under utdanning i målrettet miljøarbeid mente han at dette ville være et prosjekt som jeg kunne gjennomføre/utvikle til bruk i visningsleiligheten på Emma Hjort (Emma Medliv)

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Jeg sammen med min leder satte oss ned for å  identifiserte de områdene hvor vi kunne utvikle enkle programmer som brukere/beboere kunne benytte for å mestre flere av dagliglivets oppgaver.

Prosess, hvor langt har dere kommet?

Programmene er implementert i Emma Medliv sin visningsleilighet på Emma Hjort.

Hvilke verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Potensiell verdi må være at programmene i større grad kan utføre en del av de tjenestene som vi ellers må være fysisk tilstede for at bruker skal kunne gjennomføre. Dette medfører jo også større grad av selvbestemmelse og overføring av makt til bruker.

Kontakt

Epostadresse: eva.skutle@baerum.kommune.no