Klimaklok digitalisering Bibliotek

Tjenesteområde: 

Plan miljø og kultur

På hvilket tjenestested jobber du? 

Bærum bibliotek

Er andre tjenestesteder involverte?

Digitalisering og IT

Epostadresse: 

Navn på innovasjon:  

Klimaklok digitalisering i høy hastighet under korona-krisen. 

Beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av? 

Da bibliotekene måtte stenge i mars 2020, brukte biblioteket svært kort tid på å stable på beina en digital løsning som tillot publikum å bestille bøker og annet materiale for avhenting i bibliotekenes inngangsparti. 

Biblioteket startet nesten momentant med digitale strømmede arrangementer, noe vi ikke hadde erfaring med fra før. Koronamidler fra Bærum kommune gjorde det mulig å profesjonalisere strømming av arrangementer i betydelig grad i løpet av året. 

Da korona-krisen inntraff valgte både Nasjonalbiblioteket, Viken fylkesbibliotek og Bærum bibliotek å satse sterkt på innkjøp og markedsføring av e-bøker og e-lydbøker. Resultatet var at utlånet av e-medier steg fra 3 % av totalutlånet i 2019 til 7 % av totalutlånet i 2020 (37.000 utlån). 

I 2021 har Bærum bibliotek fulgt opp satsningen på e-medier i en kampanje sammen med Asker, og utlånsveksten har fortsatt. Satsningen på digitale arrangementer og digitale medier reduserer publikums transportbehov. Satsningen på digitale medier reduserer i tillegg produksjon og transport av fysiske medier.

 Kort oppsummert: 

  • Takeaway bibliotek
  • Digitale arrangementer
  • Podcastserie
  • Digitale språkkafeer
  • E-biblioteket, et bredt tilbud av e-bøker og digitale lydbøker

 Bakgrunn (Hvorfor gikk dere i ang) Hva var utfordringen dere skulle løse? 

Utfordringen var at publikum ikke hadde tilgang til biblioteklokalene. 

Fremgangsmåte – hvordan har dere jobbet, og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv) 

Et konstruktivt og fruktbart samarbeid mellom bibliotekets ledelse, verneombud, tillitsvalgte og øvrig personale. 

Prosess – hvor langt har dere kommet? 

Utlånet av digitale medier er økt fra 3% av totalutlånet til 7% Fortsatt satsning på digitale medier, dvs e-bøker og digitale lydbøker Vi fortsetter med digitale formidlingstilbud som et supplement til de fysiske Bibliotekets podkast-sendinger er et populært tilbud – Følg oss på Spotify, Soundcloud eller barum.folkebibl.no Endelig fysiske arrangementer i bibliotekene igjen!

Verdi: Utvidet tilbud av bibliotektjenester både under og etter pandemien. 

"Biblioteket kommer hjem til deg" med gode digitale løsninger. 

Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre tatt i bruk innovasjonen? 

Studio 44 er under stadig utvikling. Mer informasjon sendes på e-post. 

Innovasjonspriser