Fra bønne til kopp

Tjenesteområde:

Helse og Sosial

På hvilket tjenestested jobber du?

Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger med akutte tjenester, avdeling Kirkegårdsveien boliger

Er andre tjenestesteder involverte?

Hele tjenesteområdet psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger med akutte tjenester og dets 5 andre avdelinger.

E-postadresse: richard.bjornadal@baerum.kommune.no

Navn på innovasjon:

Fra Bønne til Kopp

Beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av?

Vi er i prosessen med å etablere et kaffebrenneri som er tilknyttet egen cafedrift. Som innovasjonstittelen beskriver, er det å etablere hele produksjonslinja fra råvaren innhøstede kaffebønner til det serveres ferdig i en kaffekopp. Løsningen vil være flerdelt med pasienter innen psykisk helse og rus som foredler og brenner kaffe, cafedrift som skal drives i et samarbeid mellom psykisk helse og rus og ungdomsrådet/ungdom i Bærum, merkevare bygging og egen produksjon av "hølicven" kaffeprodukter som selges til private og bedrifter. Innovasjonen vil skape arbeidsplasser og skaper lønnet arbeid til mange pasienter innen psykisk helse og rus, skape arbeidstrening og aktivitet for ungdom i Bærum. Bærum kommune vil med "hølicven" kaffe ville få patent på et eget kaffemerke og produkter som er laget lokalt av Bærums innbyggere. Dette er i tråd med Bærums kommune om bærekraftighet.

Bakgrunn (Hvorfor gikk dere i ang) Hva var utfordringen dere skulle løse?

Vi har over noen år klart å etablere oss med foodtrucken "hølicven" hvorpå bakgrunnen var å skape aktivitet og gi arbeidsplasser og lønnet arbeid til pasienter som mottar helsetjenester innen psykisk helse og rus. Dette er tuftet på IPS modellen (individualplacementwithsupprt)Vi har klart å skape en merkevare med "hølicven" som er ettertraktet og har gitt oppdrag internt og ekstern. Vi har etablert et samarbeid med det lokale kaffebrenneriet Den Gyldne Bønne i Bærum som vi hittil har kjøpt ferdige kaffeprodukter av. Hølicven og foodtrucken har vært begrenset i forhold til antall pasienter vi kan gi lønnet arbeid og utfordringer med å få et fast tilholdssted året igjennom til å gi et forutsigbart tilbud og drift. Vi ønsker å skape flere arbeidsplasser for mennesker med brukererfaring innen psykisk helse og rus også for de som synes direkte kundekontakt kan være utfordrende. Vi ønsker å skape en merkevare som er Bærum kommunes eget produkt.

Fremgangsmåte – hvordan har dere jobbet, og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Kommunalt: Vi har fått forhandlet frem lønnsbetingelser (stillingskoder) gjennom forhandlingsutvalget i kommunen som sikrer pasienter rettferdig og demokratisk lønn. Vi er godt i gang med å etablere en underavdeling «aktivitetsbasert helsehjelp" i tjenesteområdet er i ferd med å endre tjenestedesignet for psykisk helse og rus gjennom å gi pasientforløp som sikrer meningsfull aktivitet og arbeid Politisk: Vi har i samarbeid med blant annet ungdomsrådet nylig vært en del av en politisk prosess hvorpå vi sammen skal drifte tidligere Artistacafe som blir stedet hvor brenneriet og cafen skal være.

Private:

Vi har sikret oss en avtale med Den Gyldne Bønne som vil hjelpe oss med anskaffelse og kvalitetssikring av råvaren kaffebønner, de skal bidra til opplæring av hvordan drive et brenneri og vedlikehold og service. Vi har også en intensjonsavtale med dem om at vi skal samarbeide om "showroom" på gatenivå i nye Helgerudgården i 2024 Vi har 24 medarbeidere og pasienter som alle er i et kursforløp i regi Oslo Barista School som vil gi dem en Master i Barista.

Frivillighet:

Vi skal lære opp ungdomsrådet og dets medlemmer (Bærumsungdom) hvordan drive en cafe.

Prosess – hvor langt har dere kommet?

Sted: vi har fått avtale om å drifte tidligere Artistacafe bygget fra 2022.

Kursing: 24 ansatte og pasienter vil innen januar 2022 være sertifiserte baristaer

Private: Den Gyldne Bønne avtalte en intensjonsavtale med oss denne måneden. Vi har avtale med Oslo Barista School om fremtidig kursing av nye pasienter og ansatte.

Drift; vi har allerede en rekke ansatte og pasienter som gjennom drift av foodtrucken har praksis og erfaring som er direkte overførbart.

Vi samarbeider med flere kommunale aktører om å utvikle matretter som kan serveres i tillegg til ulike kaffe drikker (eks Bjørnegård aktivitetssenter)

Verdi – hvilken verdi har løsningen skapt? (For innbyggere/brukere/ansatte)

- arbeidsplasser og lønnet arbeid til en marginalisert og stigmatisert gruppe

- sosialt entreprenørskap gjennom at pasienter innen psykisk helse og rus drifter en kafe i "hjertet " av nye Sandvika fjordby.

- politisk enighet om at "hølicven" kan bidra til at ungdommer i Bærum får et tilholdssted som kan servere mat og drikke av god høy kvalitet.

- merkevarebygging og sosialt entreprenørskap gjennom at Bærum kommune får en egen merkevare sett gjennom unike kaffeprodukter i sin helhet foredlet frem av innbyggere som man vanligvis ikke forbinder med merkevare og sosialt entreprenørskap.

- bærekraftighet gjennom lokalt foredlede produkter i samarbeid med lokale bedrifter og utført av lokale innbyggere.

- Analyser gjort av blant annet plan-, miljø, -og bygning i Bærumkommune har vist at det i høysesong er opptil 8000 mennesker som benytter seg av kadett tangen og Kalvøya pr dag. Dette sikrer inntektsgrunnlag og ikke minst at det som møter innbyggere er et tilbud/merkevare skapt av Bærum kommune.

-Hølicven har klart å skape seg et navn allerede og vi har god tro på kaffeprodukter med dets navn vil selge godt både lokalt og regionalt grunnet folks økende ønske om bærekraftighet, miljø, -og sosial bevissthet.

Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre tatt i bruk innovasjonen?

septk9 og 10.

Oss bekjent er det unikt med en hel produksjonslinje ala "fra bønne til kopp" som skaper arbeidsplasser for marginaliserte grupper, produserer et lokalt, sosialt og bærekraftig produkt som er unikt. På sikt er målet at når sammen med Den Gyldne Bønne skal ha eget showroom i nye Helgerudgården, selgeproduktene til private og kommunale foretak. Det må også sies at for mange av våre pasienter er dette veien mot bedring, ut av økonomiske utfordringer, inn i et fellesskap og veien videre ut i annet betalt arbeid. Samfunnsøkonomisk er det stor gevinst hvis pasienter fra psykisk helse går fra passiv mottaker av helsehjelp og stønad til sosial aktør med egen inntekt.