Jeg ønsker å dele fra min egen skolehverdag på en blogg på Facebook, for å åpne opp veggene i et klasserom.

Elin Måge Bjærnegård

Søker

Bjørnegård ungdomsskole, Oppvekst skole

Er andre tjenestesteder involvert?

Nei

Navn på innovasjon:

Elin Måge Bjørnegårdslærer

Kort beskrivelse av innovasjonen

Jeg ønsker å dele fra min egen skolehverdag på en blogg på Facebook, for å åpne opp veggene i et klasserom.

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

Da jeg begynte som lærer måtte jeg skape min egen undervisning. Utenom lærerpermer var det lite å støtte seg til. Etterhvert fant jeg ut at mine opplegg var ganske kreative, så jeg startet å dele med kollegaene mine. Da jeg så satte i gang med å lage undervisningsvideoer, var det enda flere som etterspurte det jeg holdt på med. Det var da jeg fant ut av jeg kan dele med enda flere. Dermed åpnet jeg YouTube-kanalen min igjen, og begynte å legge ut. Ved en tilfeldighet så jeg at jeg kunne gjøre enda flere oppmerksomme på videoene mine ved å åpne en konto på Facebook. Da jeg så skulle velge kategori var "blogg" den eneste tittelen jeg kunne velge. Det følte jeg forpliktet, så jeg begynte å dele andre ting også. Både positive og morsomme ting, men også etter hvert frustrasjoner som vi lærere lever med, som lite tid og stor vurderingsmengde. Bloggen Elin Måge Bjørnegårdlærer så dagens lys 2. november for snart to år siden, og har i dag over 2000 følgere. Mange av oppslagene når langt ut over dette.

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Jeg deler fra min skolehverdag fire dager i uken. Det har vært viktig for meg å nå andre lærere, så jeg bruker mye tid på å svare dem som henvender seg til meg. Jeg føler meg privilegert som får innsyn i lærerliv rundt om i hele Norge. Jeg skulle ønske andre lærere fikk oppleve at det bygges broer mellom skoler på denne måten.

Prosess - Hvor langt har dere kommet?

Bloggen vokser stadig! Det er veldig gøy!

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Verdien på bloggen min kan måles i tall som vises på YouTube og Facebook. Videoen om nynorsk er sett over 16 000 ganger. Oppslaget om setningsanalyse på FB nådde 38 000 stykker! Det er helt tydelig at det er et stort behov for deling i skolen i dag.

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Jeg håper at jeg kan inspirere andre lærere til å dele mer! Det er rett og slett viktig for meg. Om de så ikke går ut på internett og deler alt, slik jeg gjør, så i hvert fall at man åpner opp for en større delingskultur på skolene. Jeg har møtt lærere som sier at de ikke føler de har noe å gi andre. Jeg ba en gang lærere om å dele gode vurderingshistorier. Da ble jeg imponert over alt som kom frem!

Kontakt

Epostadresse: elin.mage@baerum.kommune.no