Dynamisk innkjøpsordning for anskaffelse av personbiler. Erstatter tradisjonell rammeavtale.

Innkjøpsordning

Søker

Transport, Teknisk tjenester

Er andre tjenestesteder involvert?

Anskaffelsesenheten

Navn på innovasjon

Dynamisk innkjøpsordning for anskaffelse av personbiler

Kort beskrivelse av innovasjonen

Ordningen innebærer at leverandører etter gitte krav kvalifiserer seg for å kunne levere personbiler til Bærum kommune. Nye leverandører kan når som helst slutte seg til ordningen dersom de tilfredsstiller kvalitetskravene. Ordningen er løpende og ikke tidsbegrenset som en tradisjonell rammeavtale.

Fordelene er at kommunen ikke er låst til tradisjonelle rammeavtaleleverandører og deres produkter. Dersom leverandører som pt. ikke er med på ordningen kommer opp med nyvinninger innenfor miljøteknologi kan disse knyttes til ordningen på et senere tidspunkt.

Dette gir kommunen mulighet til enhver tid å kunne anskaffe de best tilpassede og miljøvennlige produktene innen segmentet.

Man slipper også å utlyse anbudskonkurranser hver 2.-4. år.

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

Eksisterende rammeavtaler utløper i des. 2019 og ny konkurranse skulle utlyses

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Anskaffelsesenheten

Prosess - Hvor langt har dere kommet?

Konkurransen er under gjennomføring.

Evaluering pågår pr. 31.10.2019

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Se pkt. 6

Tilgang til det siste på markedet innen miljøteknologi.

Spart tid og ressurser ved at man slipper tradisjonelle anbudskonkurranser hvert 4. år

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Anskaffelse har en pilot ute på innkjøp av møbler

Kontakt

Epostadresse: tom.roa@baerum.kommune.no