Ugo til trening - Barn som sykler

Søker:

Natur og idrett, Tekniske tjenester

Navn på innovasjonen hvor feilen oppstod:

Ugo til trening

Kort beskrivelse av innovasjonen:

Vi hadde en omfattende sykkelkampanje i mai i 2018. U Gå til trening «BRUK AKTIV TRANSPORT (Gå, løpe, sykle, sparkesykle) TIL TRENING OG VINN PREMIER TIL DITT LAG». Innovasjonen gikk ut på at unge idrettsutøvere kunne delta med registrering på egen nettside der de valgte organisasjonstilhørighet og registrerte sin aktivitet til og fra trening.

Bakgrunn – Hva var utfordring dere skulle løse?

Ideen kom fra sportsledere som en reaksjon på antall barn som blir kjørt til trening av foreldrene. Begrepet «Fotballmammaer» er faktisk et vanlig problem i alle ressurssterke samfunn; felles for ressurssterke samfunn er at foreldre  organiserer fritiden til barna sine, vi har høyt bilhold og bruker bil, selv på korte avstander.

Beskriv hva som skjedde da «Beste feil» oppstod:

  • Forankring - det var kort tid fra idé til campain-kick off,
  • registrere seg på PC - mens målgrupper bruker smarttelefoner
  • Vi kunne ikke nå dem under 13 på grunn av GDPR
  • Gjennom valgt kanal Facebook nådde vi stort sett bare foreldre.

Hva lærte dere?

Organisering - må forankres bedre i idrettslagene. Vi lærte at ønske om å bidra er større en viljen.

 Valg av informasjonskanal(er) er veldig viktig.

Viktig å være alene på markedet - kampanjen gikk samtidig med kampanjen "sykle til skolen".

Tilrettelegging for bruk av sykkel og sparkesykkel er viktig (sykkelparkering med stativ etc..).

Beskriv hva som skjedde videre (Ble prosjektet avsluttet, ble det endret, forbedre?)

Prosjektet ble avsluttet på tid og vinnere ble kåret. Vi har opprettet samarbeidsgruppe med Nabokommune, vei og trafikk i egen kommunen og Bedriftsidrettens "sykle til jobben" kampanje.

 Vi har ikke lagt bort tiltaket og vil trolig prøve igjen i 2020. I tillegg ble det hele starten for et nå pågående forskningsprosjekt - Kjørestopp -  som skal pågå i 4 år. Her samarbeides det med TØI.

Kontakt oss

epostadresse: niels.bergseng@baerum.kommune.no