Sosialt entreprenørskap

Informasjon om midler til samarbeid med sosiale entreprenører

Formålet er at kommunens tjenester kan søke midler til samarbeid med sosiale entreprenører for å stimulere til nyskapning i tjenestene våre. Midlene skal muliggjøre samarbeidet med den sosiale entreprenøren, og kan brukes til det tjenestene mener er nødvendig for å få til samarbeidet.

Søknadsprosess:

Søknader vurderes fortløpende av strategi- og utviklingsenheten. 

Midler:

Det er avsatt totalt kr. 2 000 000 i året i midler til samarbeid med sosiale entreprenører som skal fordeles på søkerne. Det gis tilsagn om midlene, mens selve tilførselen skjer på slutten av regnskapsåret etter prosjektregnskap.

For mer informasjon ta kontakt med Hege Fossum