Bærum kommune ønsker å sende alle fakturaer digitalt, som eFaktura, via Vipps eller digital postkasse. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din. Vi anbefaler alle våre kunder å benytte en av de digitale mottaksformene.

Hvem avgjør hvordan en faktura sendes?

Du bestemmer selv hvilken kanal du ønsker å benytte for fakturaer. Du styrer dette fullt og helt på egen hånd. Før fakturaen sendes, gjøres det et oppslag mot de ulike kanalene i en prioritert rekkefølge, og fakturaen sendes i den øverste rangerte kanalen som er aktiv. 

Rekkefølgen er som følger:

  1. Avtalegiro
  2. eFaktura
  3. JTTA (Ja Takk Til Alle)
  4. Vipps
  5. Digital postkasse (DigiPost og Eboks)
  6. Papirfaktura i postkassen

For bedriftskunder er EHF-faktura rangert øverst og sendes til bedrifter som er registrert som mottaker av Elektronisk handelsformat (EHF) i Difis ELMA-register.

AvtaleGiro

Avtalegiro er automatisk betaling. Den fungerer som tidligere ved at du oppretter eller avslutter avtalen gjennom banken din. Dersom du ønsker varsling om avtalegirotrekk velges dette i din bank.

eFaktura

Med eFaktura får du fakturaen i nettbanken din. På denne måten sikrer du at fakturaen kommer raskt frem, samt at den er ferdig utfylt slik at du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

Du vil motta eFaktura fra Bærum kommune dersom du har en aktiv eFaktura-avtale med kommunen (ordinær eFaktura). Dette aktiverer du i nettbanken din.

Det er også mulig å kombinere avtalegiro og eFaktura. Da blir fakturaen betalt automatisk på forfallsdato, men varselet blir sendt som eFaktura i nettbanken din.

JTTA (Ja Takk Til Alle)

Nytt av 2021 er at du kan registrere i banken at du ønsker eFaktura fra alle som har mulighet til å sende fakturaer som eFaktura. Ved å aktivere Ja Takk Til Alle, slipper du å inngå avtale med hver enkelt fakturautsender.

Faktura i Vipps

Mottak av fakturaer i Vipps forutsetter at du benytter Vipps og har takket ja til dette under dine innstillinger i appen. Fakturaer du mottar i Vipps er også tilgjengelige i nettbanken og du velger selv hvor du vil betale. Du kan også bruke Vipps til å betale eFaktura som du tidligere kun fikk i nettbanken (Vipps eFaktura). Når du betaler ett sted, for eksempel i Vipps, forsvinner fakturaen fra nettbanken.

Betaling i Vipps er veldig enkelt og du bestemmer selv om betalingen skal skje umiddelbart eller ved forfallsdatoen som står på fakturaen.

Dersom du ikke ønsker å motta faktura i Vipps må du deaktivere dette i appen. Dette gjør du ved å gå inn på «Profil» og «Betalingsvalg».

Mer informasjon finner du på sidene til Vipps og Vipps eFaktura.

Faktura i Digipost og Eboks

For å motta faktura i digital postkasse må du ha opprettet en digital postkasse hos Digipost eller Eboks. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse bli valgt fremfor digital postkasse.

Fakturaer sendt til digital postkasse er å anse som fullverdige postleveranser. Varsling via SMS eller e-post på mottatt post styres fullt og helt på dine varslingsinnstillinger inne i din digitale postkasse, og kan ikke styres eller overstyres av Bærum kommune.

Dersom du velger å motta post digitalt, vil du også motta fakturaer her. Dersom du ikke ønsker å motta fakturaer i digital postkasse, må du aktivere en høyere prioritert kanal eller deaktivere den digitale postkassen. Reservasjon av digital post fra offentlig sektor utføres på www.norge.no/reservasjon.

Faktura levert i postkassen

Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassen på samme måte som tidligere. Den eneste forskjellen du vil merke er at utseende på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke giro i bunn, så om du ønsker å benytte brevgiro må du fylle ut en giroblankett. Ikke utfylte giroblanketter får du ved å henvende deg til din bank.

Spørsmål og mer informasjon

Skriftlige henvendelser vedrørende mottatte fakturaer sendes til faktura@baerum.kommune.no