Bærum kommune ønsker å sende alle fakturaer digitalt, som eFaktura, via Vipps eller digital postkasse. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din. Vi anbefaler alle våre kunder å benytte en av de digitale mottaksformene.

Hvem avgjør hvordan en faktura sendes?

Du bestemmer selv hvilken kanal du ønsker å benytte for fakturaer. Du styrer dette fullt og helt på egen hånd. Før fakturaen sendes, gjøres det et oppslag mot de ulike kanalene i en prioritert rekkefølge, og fakturaen sendes i den øverste rangerte kanalen som er aktiv. 

Rekkefølgen er som følger:

  1. Avtalegiro
  2. eFaktura i sin nåværende form utgår etter 15. mai 2022. Dersom du ønsker å forstsette med eFaktura se punktet nedenfor Ja Takk Til Alle/Alltid eFaktura
  3. JTTA (Ja Takk Til Alle)/Alltid eFaktura
  4. Vipps
  5. Digital postkasse (DigiPost og Eboks)
  6. Papirfaktura i postkassen

For bedriftskunder er EHF-faktura rangert øverst og sendes til bedrifter som er registrert som mottaker av Elektronisk handelsformat (EHF) i Difis ELMA-register.

AvtaleGiro

Avtalegiro er automatisk betaling. Den fungerer som tidligere ved at du oppretter eller avslutter avtalen gjennom banken din. Dersom du ønsker varsling om avtalegirotrekk velges dette i din bank.

eFaktura

eFaktura i sin nåværende form utgår etter 15. mai 2022. Dersom du ønsker å fortsette med eFaktura, se punktet nedenfor: JTTA (Ja Takk Til Alle)/Alltid eFaktura.

JTTA (Ja Takk Til Alle)/Alltid eFaktura

Dersom du etter 15. mai 2022 fortsatt ønsker å motta eFaktura fra Bærum kommune må du inngå avtale om «Ja Takk Til Alle» eller «Alltid eFaktura». Dette gjøres enkelt i din nettbank eller Vipps.

Du vil få tilsendt eFaktura fra alle leverandører som kan tilby eFaktura når du har gitt “Ja takk til alle” eller Alltid samtykke. Og husk at du vil alltid kunne reservere deg mot de eFakturautstederne du ikke ønsker eFakturakrav fra.

Med "Ja takk til alle" samtykke vil alle fakturaer bli sendt til den som er registrert som mottaker på fakturaen. Det er ikke lenger mulig at en annen person kan "eie" avtalen om å motta eFaktura fra bestemte utstedere. Dersom du ønsker at en annen skal motta og behandle fakturaen din, må du avtale det direkte med utsteder eller benytte deg av eventuelle fullmakts-tjenester som din bank kan tilby.

Det er viktig at du kontrollerer at eFakturaer du mottar er i henhold til det du har avtalt med Bærum kommune. Dersom du oppdager feil på fakturaen, send mail til faktura@baerum.kommune.no

Dersom du trekker tilbake samtykket om "Ja takk til alle" ETTER 15. mai 2022, vil alle eFakturaer du mottar stoppes i tjenesten og du vil ikke lenger motta noen eFakturaer. 

Ønsker du mer informasjon om JTTA/Alltid efaktura, ta kontakt med din bank eller les informasjon på efaktura.no

Faktura i Vipps

Mottak av fakturaer i Vipps forutsetter at du benytter Vipps og har takket ja til dette under dine innstillinger i appen. Fakturaer du mottar i Vipps er også tilgjengelige i nettbanken og du velger selv hvor du vil betale. Du kan også bruke Vipps til å betale eFaktura som du tidligere kun fikk i nettbanken (Vipps eFaktura). Når du betaler ett sted, for eksempel i Vipps, forsvinner fakturaen fra nettbanken.

Betaling i Vipps er veldig enkelt og du bestemmer selv om betalingen skal skje umiddelbart eller ved forfallsdatoen som står på fakturaen.

Dersom du ikke ønsker å motta faktura i Vipps må du deaktivere dette i appen. Dette gjør du ved å gå inn på «Profil» og «Betalingsvalg».

Mer informasjon finner du på sidene til Vipps og Vipps eFaktura.

Faktura i Digipost og Eboks

For å motta faktura i digital postkasse må du ha opprettet en digital postkasse hos Digipost eller Eboks. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse bli valgt fremfor digital postkasse.

Fakturaer sendt til digital postkasse er å anse som fullverdige postleveranser. Varsling via SMS eller e-post på mottatt post styres fullt og helt på dine varslingsinnstillinger inne i din digitale postkasse, og kan ikke styres eller overstyres av Bærum kommune.

Dersom du velger å motta post digitalt, vil du også motta fakturaer her. Dersom du ikke ønsker å motta fakturaer i digital postkasse, må du aktivere en høyere prioritert kanal eller deaktivere den digitale postkassen. Reservasjon av digital post fra offentlig sektor utføres på www.norge.no/reservasjon.

Faktura levert i postkassen

Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassen på samme måte som tidligere. Den eneste forskjellen du vil merke er at utseende på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke giro i bunn, så om du ønsker å benytte brevgiro må du fylle ut en giroblankett. Ikke utfylte giroblanketter får du ved å henvende deg til din bank.

Spørsmål og mer informasjon

Skriftlige henvendelser vedrørende mottatte fakturaer sendes til faktura@baerum.kommune.no