Kjøp og salg av kommunal eiendom

Kjøp og salg av kommunal eiendom skjer normalt etter offentlig utlysning eller via autoriserte meglerhus. Kommunal eiendom regulert til annet enn boligformål blir som hovedregel ikke solgt.

Det hender allikevel at innbyggere ved direkte henvendelse kan få kjøpe deler av kommunal eiendom i tilknytning til egen bolig. Det vil da være snakk om små arealer som for kommunen ikke har særlig praktisk verdi. Kommunal eiendom prissettes i forhold til hva som er områdets markedspriser for tomter.

Alle søknader om kjøp om kommunal eiendom skal fremmes skriftlig overfor Bærum kommune Eiendom.

Før du sender søknaden ber vi deg om å gjøre følgende:

  • Skaff et situasjonskart hvor områder som ønskes kjøpt er avmerket.
  • Sjekk om området er regulert som boligformål (eller ønsket formål).
  • Send skriftlig søknad til Bærum kommune, Eiendom, Postboks 700, 1304 Sandvika.