Eiendom

Eiendom skal understøtte Bærum kommunes virksomhet ved å:

  • Bidra med strategisk eiendomskompetanse. 
  • Utvikle og forvalte kommunens behov for funksjonelle og kostnadseffektive eiendommer. 
  • Utvikle og forvalte den realkapital som ligger i kommunens eiendomsmasse.

Bærum kommunes eiendomsstrategi for 2015-2025.

Eiendom ivaretar alle eiendomsfunksjoner i Bærum kommune, herunder:

  • Utvikling, utbygging, drift og vedlikehold av formålsbygg, næringsbygg og boliger. 
  • Transaksjon og innleie/utleie av eiendom. 
  • Grunneierollen
  • Renhold av bygg.
  • Eiendomsrelaterte bruker- og serviceoppgaver knyttet til bygningene.

Eiendom har med sine ca 230 ansatte ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av 530.000 m2 formålsbygg, i tillegg til ca 1900 boliger og flere næringsbygg.