Eiendom

Eiendom har med sine ca 230 ansatte ansvar for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av nesten 565.000 m2 formålsbygg, i tillegg til ca 2100 boliger og flere næringsbygg.

Eiendom ivaretar alle eiendomsfunksjoner i Bærum kommune, herunder:

  • Utvikling, utbygging, drift og vedlikehold av formålsbygg, næringsbygg og boliger
  • Transaksjon og innleie/utleie av eiendom
  • Grunneierollen
  • Renhold av bygg
  • Eiendomsrelaterte bruker- og serviceoppgaver knyttet til bygningene

Bærum kommunes eiendomsstrategi for 2015-2025.

Strategien peker ut seks satsningsområder som skal hjelpe kommunen å nå ambisjonen om eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning som er «Fremoverlent, langsiktig og med gjennomføringskraft». Satsningsområdene er konkretisert videre i et knippe oppfølgingspunkter. Strategien legger en langsiktig kurs. Den vil oppdateres ved behov, og gjennomgå en fullstendig revisjon i år 2018.

Strategien oppsummert i «strategipyramiden» under.

Eiendomstrategi